Про довідник

Завдання довідника полягає в тому, щоб, з одного боку, надати носіям української мови інформацію про концепції англійського права, а з іншого – проконсультувати щодо окремих правничих термінів чи понять, необхідних як професіоналам (науковцям, юристам, перекладачам, які працюють у публічній сфері), так і студентам у їхніх дослідженнях чи навчанні.

Після проголошення 1991 року української незалежності посилено зв’язки між правниками і законодавцями України, Сполученого Королівства та інших англомовних країн. Сьогодні відбуваються численні взаємні візити та обмін досвідом між правниками і науковцями у сфері правничих, політичних і суспільних наук. В англійських судах заслуховується чимало справ, у яких одна сторона (або більше) є носієм української мови та походить з України, включно з позовами щодо особистих пошкоджень, кримінальними переслідуваннями та високопрофільними комерційними спорами, сторони яких прийняли юрисдикцію судів Сполученого Королівства.

Сподіваємось, що цей довідник надасть у легко доступному форматі юридичну та мовну інформацію, яка сприятиме розумінню англійської правової системи, її процедур та проваджень.

В останні роки з’явилося чимало загальних українсько-англійських юридичних словників та довідників. Проте вони здебільшого не надають необхідних пояснень концепцій англійського права, нерідко обмежуючись буквальними перекладами, які унеможливлюють вичерпне розуміння значення того чи іншого терміна. Довідник призначений виправити ці недоліки.

Ідея укладення довідника виникла внаслідок давнішого спільного проекту Школи слов’янських і східноєвропейських студій (UCL-SSEES) та Української Правничої Фундації у Києві, метою якого було створити загальну базу даних української та англійської правничої термінології. Кошти на цей первинний проект надано Фундацією Карла Поппера та (тодішньою) британською Адміністрацією для закордонного розвитку.

Навігація

Щоб зайти на сторінку з термінами, які починаються з тієї чи тієї літери алфавіту, слід клацнути спочатку на відповідну літеру в алфавітній навігаційній панелі, а потім на сам термін. Вказані етапи можливі за умови, що ваш браузер підтримує роботу з Javascript. Поради щодо активізації Javascript можна знайти на цій сторінці.

Джерела

Тлумачення, коментарі та переклад українською мовою реальних понять англійської правової системи здебільшого зроблено авторами спеціально для цього довідника. Перелік джерел, використаних під час роботи над термінами, можна подивитися тут.

Законодавство

Там, де можливо, в довіднику подано поcилання на закони Сполученого Королівства, з якими пов’язані конкретні терміни (чи поняття). Повні англійські назви законів, згаданих у довідникових статтях, можна подивитися тут.

Абревіатури

Перелік найчастіше вживаних абревіатур подано тут.

Подяка

Автори Джим Динґлі та Марта Єнкала висловлюють особливу подяку всім, хто допомагав укладати довідник або надавав поради чи консультації. Свій вклад у проект внесли: Аніела Ґранді, Адріян Єнкала, Роман Кравець (Великобританія), Оксана Кушлик, Андрій Праведник (Україна).

Застереження

При укладанні довідника автори доклали всіх зусиль, щоб подана інформація була достовірною. Проте ні UCL SSEES, ні автори не несуть відповідальності за будь-які наслідки використання цієї інформації у конкретних судових провадженнях.

Зворотний зв'язок

Укладачі довідника мають на меті постійно його поліпшувати та усучаснювати і тому радо прийматимуть будь-які коментарі чи пропозиції щодо його змісту.

Email address

вересень 2012 р.

Back Top
Part of the collection of resources at UkrainianLanguage.uk
© 2012 Marta Jenkala