C

camera, in

з латинської «приватно». Проведення судових засідань у закритому режимі у зв'язку із розглядом питань, пов'язаних з національною безпекою, захистом особи свідка, дитини тощо.

canon law

канонічне право, церковне право. В Англії канонічне право англіканської церкви (Church of England).

також ecclesiastical law

capacity

правоздатність, дієздатність.

capacity of a child

(у кримінальному праві) здатність дитини вчинити злочин.

див. також doli capax

capacity to act

дієздатність.

capacity to contract

компетенція щодо укладення юридично зобов'язуючих документів.

capital

капітал, фонди.

capital offence

злочин, який карається смертною карою.

див. capital punishment

capital punishment

смертна кара (скасована в Англії Законом про навмисне вбивство [Скасування смертної кари] 1965 р.).

careless statement

див. negligent misstatement

carrier's lien

право перевізника утримувати вантаж як гарантія оплати власником вантажу наданих йому послуг.

case

1. судова справа.

2. правовий спір.

3. аргументація у справі.

case agreed on

(США) позов, в якому сторони надають судді письмовий виклад фактів, на їх думку, правомірних та завершених, щоб уможливити винесення суддею рішення, яке б визначало для сторін правові наслідки, зумовлені наведеними ними фактами.

case file

матеріали справи.

case law

прецедентне право (на відміну від статутного права).

case stated

письмовий виклад встановлених судом нижчої інстанції фактів, що передається до Високого суду для винесення висновку щодо правових чи юрисдикційних питань.

casebook

книга матеріалів розглянутих судових справ.

cash bail

готівкова застава (на відміну від зобов’язання поручителя).

cash refund annuity

сума, яку виплачують одноразово вигодоотримувачу в разі смерті особи, що мала поліс страхування життя. Встановлюється на основі різниці між сплаченою премією та виплатами, вже отриманими власником полісу.

cassation

касація.

casting vote

голос (на виборах, під час прийняття рішень), який надає перевагу; вирішальний голос.

casus belli

акт, що стає приводом до війни; неспровокована агресія, яка змушує жертву до самооборони.

cause

1. причина.

2. цивільний процес.

cause in fact

причинна зумовленість події. Одна зі складових визначеної відповідальності за заподіяну шкоду.

Cause List

список справ до слухання.

cause of action

підстава для подання позову.

caution

попередження особі, взятій під арешт, щодо, з одного боку, права заарештованого мовчати, а з іншого – несення відповідальності за свідомо замовчуваний факт, до якого пізніше буде апелювати в суді; будь-що сказане може бути використане проти нього як доказ у справі.

caveat

повідомлення у формі внесення запису до Реєстру про неможливість вжиття певних дій без попереднього інформування особи, яка внесла повідомлення.

caveat emptor

правовий принцип загального права, згідно з яким покупець попереджений про неможливість висловлення претензій щодо неякісного товару, якщо він не забезпечив собі стосовно цього чіткі гарантії від продавця. Раніше поширювався на покупців загалом, зараз стосується насамперед купівлі землі.

cease and desist order

(США) наказ суду про заборону здійснення певних дій або утримання від їхнього здійснення у подальшому. Відповідні приписи можуть мати як постійний, так і тимчасовий характер.

censure

(США та Канада) процедура осудження офіційної особи (Президента, Прем'єр-міністра, члена Парламенту) за неналежну поведінку. Застосування такої процедури не передбачає виникнення питання про подальше перебування особи на посаді.

Central Arbitration Committee

орган (встановлений за Законом про захист зайнятості 1975 р.), який за згодою сторін вирішує трудові спори.

Central Criminal Court

центральний кримінальний суд – головний Суд Корони для центрального Лондону (відомий також як Old Bailey).

certificate

1. посвідчення.

2. свідоцтво.

3. сертифікат.

4. довідка.

certificate for costs

судовий сертифікат на отримання стороною судових витрат.

certificate of acknowledgement

видане уповноваженим службовцем посвідчення того, що документ підписаний особою (про неї йдеться в документі) добровільно і з розумінням відповідальності за правові наслідки.

certificate of incorporation

документ, що засвідчує факт заснування юридичної особи (інкорпорації) та її реєстрації. Після його видачі чинність інкорпорації не може бути піддана сумніву. Є синонімом терміна articles of incorporation в американському праві.

certification

завірення, (видача) посвідчення.

certiorari

див. quashing order

cess

податок, збір (напр., земельний податок у Шотландії).

cessate

тимчасове надання повноваження на представництво (напр., у спадкових питаннях), яке втратило чинність у зв’язку із закінченням терміну.

cessation

призупинення.

cessavit

застарілий вид позову, поданий проти відповідача, який упродовж двох років (не менше) не виконував свої обов'язки або не сплачував орендної плати та не мав достатньої кількості товарів чи коштів, які могли б бути конфісковані на покриття боргу.

cesser

дострокове припинення існування деяких прав або вигод.

cesser clause

1. умова про припинення права (на визначений термін) або ануїтету (annuity, див. там-то).

2. положення в договорі, згідно з яким відповідальність фрахтувальника припиняється одразу після завантаження вантажу на борт судна і переходить до судновласника.

cession

1. передача (прав, власності, території тощо).

2. (в міжнародному праві) передача суверенітету над частиною території від однієї держави до іншої на підставі договору.

cestui que trust

(раніше) вигодоотримувач (бенефіціарій) довірчої власності.

також cestui que use

cestui que use

див. cestui que trust

cestui que vie

суб’єкт довічного права.

challenge to jury

процедура, за допомогою якої сторони можуть висловити заперечення щодо складу суду присяжних до моменту прийняття ними присяги.

chambers

1. контора одного або групи адвокатів (баристерів).

2. приватний офіс (кабінет) судді (у ньому відбувається попередній розгляд справи).

3. група трьох суддів (камера) Міжнародного Суду ООН, яка може бути створена Судом на прохання сторін для розгляду певної категорії справ як альтернатива повному складу Суду (15 суддів). Щороку Судом також утворюється камера спрощеного розгляду справ.

4. камера Суду правосуддя Європейського Союзу (Court of Justice of the European Union, див там-то).

chancellor

1. див. Lord Chancellor.

2. (у деяких штатах США) голова суду справедливості.

3. міністр фінансів (Chancellor of the Exchequer).

Chancery Division

канцлерське відділення Високого суду правосуддя в Англії та Уельсі, яке розглядає справи стосовно нерухомої та довірчої власності, управління та розпорядження майном, а також деякі питання інтелектуальної власності, зокрема патентів, і діяльності компаній.

попередньо Court of Chancery

change of venue

перенесення розгляду справи в інше місце.

change of name

зміна одного імені фізичної особи шляхом послідовного використання іншого (здебільшого ця зміна узаконена урочистою заявою тощо).

character

характеристика, репутація особи.

character evidence

свідчення про репутацію або характер особи.

character witness

свідок, який потверджує чию-небудь репутацію, характер або поведінку.

charge

1. звинувачення, обвинувачення.

2. вказівки, які дає суддя членам суду присяжних.

3. право на власність на землю, засноване на засадах звичайного права або права справедливості, яке забезпечує виплату грошових сум.

charge sheet

1. поліцейський протокол.

2. поліцейський документ із зазначенням обвинувачень проти заарештованого підозрюваного (має бути підписаний також і тими особами, які висувають обвинувачення).

chargeable offence

правопорушення, яке є підставою для обвинувачення.

charging lien

право адвоката на утримання судового рішення до здійснення клієнтом оплати за надані послуги.

charitable trust

довірча власність, заснована із громадсько-благодійною метою.

charity

благодійне товариство або заклад.

Charity Commission

заснований законом орган, який здійснює нагляд за адмініструванням благодійних установ.

charter

1. хартія.

2. статут.

3. чартер, фрахтування транспортного засобу (напр., літака, судна).

4. договір фрахтування транспортного засобу.

див. також charterparty

Charter of Fundamental Rights

Хартія основних прав і свобод Європейського Союзу, встановлена Лісабонським договором 2009 р., втілює принципи Декларації про права людини 1950 р.

charterparty (charter party)

1. чартер, договір фрахтування судна.

2. фрахтувальник.

також charter

chastisement

тілесна кара, застосована з дисциплінарною метою. За Законом про дітей із 2004 р. у позовах про заподіяння фактичного тілесного ушкодження є неприпустимим захист із посиланням на традиційне право батьків чи опікунів фізично карати дітей. Тілесна кара також законом заборонена у всіх школах. Чоловік не має права тілесно карати дружину, як і дружина – чоловіка.

chattel

1. рухоме майно.

2. неземельна власність.

cheating

правопорушення у звичаєвому праві, яке тепер зводиться до порушень податкового законодавства, (при цьому не обов’язковий навмисний обман).

chief justice

голова найвищого судового органу в багатьох країнах Британської Співдружності із системою загального (звичаєвого) права.

child

дитина. У кримінальному праві Англії дитиною вважається особа у віці від 10 до 14 років.

child abuse

жорстоке або погане поводження з дитиною (стосується насамперед статевих злочинів).

child destruction

дії, вжиті з метою умертвити під час вагітності або при пологах ще ненароджену дитину, яка мала шанси народитись живою. Може суворо каратись, терміном до довічного ув'язнення.

child in care

дитина, якої стосується судове розпорядження про взяття під опіку (напр., місцевою соціальною службою) та у багатьох випадках позбавлення батьківських прав.

child molestation

1. розтління неповнолітніх.

2. замах на розтління неповнолітніх.

child witness

дитина свідок. Не встановлено мінімального віку, відколи дитина може свідчити в суді, а відтак суддя сам вирішує, чи спроможна дитина бути свідком.

children's guardian

особа, яку призначає суд для захисту інтересів неповнолітніх (раніше guardian ad litem).

Chiltern Hundreds, stewardship of the

посада (еквівалентна посаді державного службовця), призначення на яку дає можливість членові Парламенту піти у відставку, що є підставою для проведення перевиборів у його виборчому окрузі, оскільки згідно з законом член Парламенту не може піти у відставку за власним бажанням. Сама назва стосується королівського маєтку у графстві Бакінґгамшир.

chose

1. річ (з французької).

2. рухоме майно.

chose in action

право на отримання боргу, збитків внаслідок порушення угоди або компенсації з делікту, яке може бути захищене в судовому порядку.

chose in possession

річ, якою можна заволодіти та користуватися (напр., книга чи меблі).

circuit

1. система розподілу Англії і Уельсу на судові округи (Північний, Північно-східний, Середня Англія та Оксфорд, Уельс та Честер, Південно-східний, Західний).

2. сесія суду округу (див. вище).

circuit judge

суддя суду округу (circuit, див. там-то), який засідає в суді графства або суді корони.

circuity of action

необґрунтоване зволікання судового розгляду.

circumstance

1. обставина.

2. випадок.

3. додатковий або допоміжний факт, деталь.

circumstantial evidence

непрямий доказ, на основі якого суддя або суд присяжних можуть дійти висновку щодо існування факту, який прямо не підтверджений.

також indirect evidence

citation

1. документ, виданий судом на прохання зацікавленої майном померлого особи, з метою обґрунтувати причини для утримання від певних заходів (напр., затвердження заповіту, прийняття або відмова від власності тощо).

2. детальне покликання на конкретну судову справу, законодавчий акт або джерело юриспруденції.

Citizens Advice Bureau (CAB)

благодійна установа, яка надає громадянам безплатні юридичні та фінансові поради.

citizen’s arrest

«громадянський арешт», здійснений будь-якою особою (не обов’язково громадянином Сполученого Королівства), яка не є працівником правоохоронних органів. В Англії і Уельсі є законним.

також any person arrest

civil code

цивільний кодекс.

civil cognation

родинні зв’язки на основі правових дій (напр., факту усиновлення).

civil injury

цивільна шкода; включає будь-які збитки, заподіяні особі або власності внаслідок порушення контракту, обов'язків або недбалості.

civil law

цивільне право.

civil liability

цивільно-правова відповідальність.

civil remedy

цивільно-правовий засіб судового захисту.

civil partnership

«цивільне партнерство», урочиста угода одностатевої пари, яка надає партнерам юридичний статус, подібний до традиційного шлюбу. Запроваджено Законом про цивільне партнерство 2004 р.

civil servant

державний службовець.

Civil Service

1. державна цивільна служба.

2. державний чиновницький апарат.

civil wrong

порушення прав особи (напр., делікт або порушення контракту), що є підставою для позову про збитки або іншого виду судового захисту.

claim

1. вимога судового захисту або домагання права.

2. позов (у цивільному судочинстві).

claim for damages

позов про відшкодування збитків (у цивільному праві).

claim form

формальна письмова заява із зазначенням деталей позову, позивача, відповідача та відповідного засобу захисту.

claim of privilege

1. вимога імунітету від судового переслідування.

2. посилання на право свідка відмовлятися відповідати на певні запитання, що передбачено обґрунтованим на правових засадах спеціальним інтересом.

claimant

позивач, тобто сторона, яка пред'являє претензію.

раніше plaintiff

class action

груповий позов, поданий від імені великої кількості людей, в тому випадку, якщо їхні вимоги є по суті ідентичними, а присутність усіх у суді є практично неможливою.

class gift

подарунок визначеній групі осіб.

classification

1. класифікація.

2. засекречування (офіційних документів, інформації).

classified information

засекречена інформація (звичайно державного значення).

clause

1. стаття, пункт, клаузула (у договорі тощо).

2. стаття законопроекту.

clear legal right

безперечне юридичне право.

clear residue

спадщина, звільнена від боргів та заповідальних відказувань, витрат на поховання, обов'язкових платежів, заповідальних подарунків рухомого та нерухомого майна.

clear title

необтяжений правовий титул.

clear title of record

безперечне право власності, внесене до реєстру.

clemency

помилування, милосердя.

clerk

1. секретар суду.

2. адвокат-практикант (допомагає судді).

Clerk of the House

головний постійний службовець Палати Громад (Парламенту), який несе відповідальність за належну організацію її діяльності (не є членом Палати).

Clerk of the Parliaments

головний постійний службовець Палати Лордів, який несе відповідальність за належну організацію її діяльності (не є членом Палати).

client

клієнт; особа, яка наймає адвоката для представлення або захисту її інтересів (громадянин, який наймає юриста-соліситора, або соліситор, який наймає баристера).

client's privilege

привілей клієнта; концепція, яка захищає від розголошення в суді змісту спілкування між адвокатом та клієнтом без згоди останнього.

clinical negligence

медична недбалість, медична помилка.

close

1. закінчення, завершення.

2. обгороджена земля.

close company

«закрита» компанія, тобто така, що перебуває під контролем її директорів або п'ятьох (чи менше) учасників.

також close(d) corporation (США)

close(d) corporation

(США) див. close company

closed court, in

у режимі закритого судового засідання.

closed shop agreement

колективний договір, який зобов’язує працівників підприємства бути членами конкретної профспілки. За Законом про профспілки та трудові відносини (об’єднання законів) 1992 р. працівник має право стати членом профспілки або відмовитись від членства.

closing argument

заключне слово (виступ) адвоката, у якому він просить суд та/або суд присяжних прийняти рішення на користь його клієнта.

також closing statement

closing date

останній день (для подачі документів і т. ін.).

closing statement

1. див. closing argument

2. документ, який стосується угоди з нерухомим майном та в якому детально описано витрати.

co-accused

співобвинувачений.

co-administrator

співадміністратор спадщини (див. administrator).

co-assignee

особа, яка спільно з іншою чи іншими отримує титул, власність, право вимоги, інтерес або інші права.

code of conduct

кодекс поведінки.

code of practice

сукупність правил, які регулюють професійну поведінку (напр., працівників правоохоронних органів).

co-defendant

співвідповідач.

codicil

додаток, доповнення до заповіту.

codifying statute

законодавчий акт, у якому у повному обсязі викладено положення чинного законодавства (як статутного, так і звичаєвого) у конкретній сфері.

coercion

примус.

co-executor

співвиконавець заповіту (див. executor).

cognates

кровні родичі.

cognation

спорідненість, родинні зв'язки.

cognovit actionem

визнання відповідачем вимог позову та уповноваження позивача підписати рішення суду та наказу про стягнення коштів.

cohabitation

проживання сім'єю чоловіка та жінки (партнерів) без укладення шлюбу.

collateral

1. дальні родичі.

2. додаткове забезпечення боргу.

collateral contract

акцесорний договір.

collective agreement

колективна угода, договір (між підприємцями та профспілками) про умови праці.

collective bargaining

переговори про укладення колективної угоди, договору (між підприємцями та профспілками) про умови праці.

collective responsibility

колективна відповідальність Кабінету міністрів (кожен член Кабінету міністрів повинен підримати його рішення або піти у відставку).

collusion

неправомірна угода між сторонами, згідно з якою одна зі сторін має подати позов проти іншої (з метою отримання незаконних вигод).

comity

взаємні ввічливі дії або жести однієї суверенної держави супроти іншої, які не передбачають правового зобов’язання.

Command Papers

документи, підготовані урядом за наказом Корони та представлені Парламентові.

див. також green paper, white paper

commercial agent

(ЄС) торговельний агент, комісіонер, брокер.

Commercial Court

суд, що є частиною Відділення Королівської лави Високого Суду правосуддя та розглядає комерційні спори.

commercial law

сукупність правових норм, якими регулюються відносини у сфері комерційної діяльності, включаючи торговельне право.

commission

1. доручення щодо здійснювання влади.

2. комісія.

3. судове доручення відносно допиту (під присягою) свідка, який не може з'явитися до суду (через хворобу тощо).

commissioner for oaths

уповноважений із приведення до присяги – особа, призначена Лордом-Канцлером для здійснення процедури складання присяги або потвердження письмових свідчень. Відповідно до закону будь-який практикуючий адвокат має такі повноваження.

committal

1. передача (справи до суду).

2. взяття під варту.

committal for sentence

передача до суду вищої інстанції для винесення вироку, якщо нижчий суд не має права винести достатньо суворого вироку.

committal for trial

передача справи мировим судом на розгляд суду вищої інстанції.

committal order

наказ суду про взяття під варту.

committal proceedings

попередній розгляд справи щодо необхідності її передачі на розгляд суду вищої інстанції.

committal warrant

засіб виконання судового наказу. Покаранням за невиконання наказу є взяття під варту.

common assault

простий напад.

common design

намір двох або більше осіб здійснити злочин. Кожна особа при цьому несе відповідальність за будь-які вчинені дії.

common knowledge

загальновідомі факти, що не потребують доведення.

common law

1. звичайне право, сукупність норм неписаного прецедентного права; розробляється королівськими судами з ХІ століття.

2. прецедентне право, на відміну від статутного.

common mistake

1. помилка обох сторін (напр., в укладенні угоди).

2. поширена помилкова думка.

common of pasture

право на вигін.

common of piscary

право на рибну ловлю на чужій ділянці.

common tenancy

спільна власність на земельну ділянку двох або більше осіб, яка передбачає можливість успадкування належної кожному з них частини такої власності.

common-law marriage

спільне проживання чоловіка та жінки без законного шлюбу, яке не породжує шлюбних прав за законом (за винятком деяких обмежених юрисдикцій).

Community law

право Європейського Союзу (ЄС); складається з договорів про створення ЄС, нормативно-правових актів інституцій ЄС (community legislation, див. там-то), рішень Суду справедливості ЄС.

також European Union (EU) law

Community Legal Service (CLS)

служба, яка надає безплатну правову допомогу незаможним. 2000 року запроваджено жорсткі критерії щодо матеріального стану осіб, яким може надаватися така допомога.

раніше legal aid scheme

Community legislation

сукупність нормативно-правових актів Європейського Парламенту, Ради Європейського Союзу та Європейської Комісії.

див. також Community law

community policing

охорона правопорядку та боротьба зі злочинністю за умови партнерської підтримки правоохоронних органів, громадських установ та окремих громадян.

community sentence

покарання, яке засуджений відбуває частково або повністю на громадських роботах.

community punishment order

наказ суду про відбування покарання на громадських роботах (під наглядом служби пробації), терміном від 40 до 240 годин. Такі роботи здійснюються за згодою засудженого, віком від 16 років.

commutation

1. пом’якшення покарання.

2. право міністра внутрішніх справ (від імені монарха) пом’якшувати будь-яке покарання без обґрунтування або звертання до судових чи законодавчих норм.

company

компанія, корпорація. Реєстрація компанії відбувається переважно за Законом про компанії 2006 р.

company law

законодавство про компанії.

company secretary

чиновник компанії, який виконує адміністративні зобов’язання, накладені на компанію Законом про компанії 2006 р.

comparative jurisprudence

порівняльна юриспруденція.

compellable witness

свідок, який законом зобов’язаний давати свідчення (на відміну від раніше прийнятого положення не викликати члена подружжя або цивільного партнерства як свідка обвинувачення, йдеться про кожну правоздатну особу).

compensation

грошове відшкодування, грошова компенсація збитків або втрати.

compensatory damages

компенсаторні збитки.

competence

правоздатність особи свідчити в суді.

competition law

законодавство про регулювання антиконкурентних узгоджених дій та дій, які обмежують конкуренцію.

complainant

1. особа, яка вносить скаргу (про злочин тощо).

2. позивач.

complaint

1. документ, на підставі якого подано позов.

2. формальне обвинувачення у злочині.

completion

формальна передача власності на землю або нерухомість, після виповнення умов контракту.

compounding an offence

правопорушення, здійснене особою, яка погоджується за плату не розголошувати інформації, на підставі якої можна обвинуватити або засудити іншу особу, що вчинила злочин.

compulsory liquidation

див. compulsory winding-up

compulsory purchase

примусове придбання землі для громадських чи державних потреб, за чинним наказом (з виплатою компенсації).

compulsory winding-up

примусова ліквідація компанії (за наказом суду).

також compulsory liquidation

computer crime

див. cybercrime

computer document

документ, набраний на комп’ютері; може бути дієвим, як доказ у справі за Законом про кримінальне правосуддя 2003 р.

conciliation

1. вирішення (цивільних) спорів без звернення до суду.

2. мирне вирішення міжнародних спорів.

див. також alternative dispute resolution, arbitration

conclusive evidence

доказ, який є законно обґрунтований і не може бути оспорюваний.

concurrent sentences

два покарання або більше, що відбуваються одночасно, за сукупністю злочинів.

concurrent writ(s)

дублікат(и) судового наказу з тією ж датою та терміном чинності, що і оригінал.

condemn

1. визнавати винним.

2. засуджувати.

3. визнавати непридатним (напр., для житла або споживання).

condition

суттєва умова угоди (договору).

conditional agreement

умовна угода, яка набуде чинності за настання певних умов.

conditional appearance

явка до суду лише з метою заперечити юрисдикцію суду.

conditional fee agreement (CFA)

письмова угода про виплату клієнтом гонорару адвокатові за умови виграшу ним справи.

також “no win, no fee” agreement

conduct money

сума, яку сплачують свідкові на відшкодування часу і коштів, витрачених у зв’язку з явкою до суду.

conference with counsel

зустріч клієнта та його соліситора з адвокатом-баристером для обговорення справи.

confession

добровільне зізнання вини (повної або часткової), допустиме як доказ у процесі, якщо прокуратура може доказати відсутність будь-якого тиску з боку властей (напр., поліції).

також voluntary confession

confidential communication

конфіденційна інформація (може бути допустима як доказ, якщо не порушено правил оприлюднення такої інформації).

також confidential information

confidential information

див. confidential communication

confidentiality

зобов’язання зі сторони лікаря не оприлюднювати конфіденційну інформацію про пацієнта (за винятком захворювань, які підлягають розголошенню).

confirmation

1. підтвердження.

2. затвердження.

confiscation

конфіскація.

confiscation order

судовий наказ про стягнення з правопорушника, який, вчинивши передбачуване обвинувальним актом правопорушення, здобув суму грошей, що перевищує п’ять тисяч фунтів.

conflict of interests

конфлікт інтересів; конфлікт між власними інтересами та посадовими чи професійними обов'язками особи.

conflict of jurisdictions

колізія (конфлікт) юрисдикцій.

conflict of laws

колізія правових норм (в країнах кодифікованого права цьому терміну відповідає private international law, див. там-то).

consanguinity

кровна спорідненість.

consecutive sentences

два покарання або більше, що відбуваються послідовно, за сукупністю злочинів.

consensus ad idem

згода сторін щодо умов, необхідних для укладення контракту.

consent
consideration

1. зустрічне задоволення, що передбачає виконання зустрічного зобов’язання, взятого на користь іншої сторони.

2. принцип права, оснований на дії однієї зі сторін договору, яка надає цьому документові чинності.

consolidated (consolidation of) appeals

об’єднана апеляція (створена на підставі зазначених в апеляціях двох або більше сторін практично однакових фактів та/або правових норм з метою заощадження часу та коштів).

conspiracy

1. змова.

2. змова про вчинення злочину (звичайно розглядається судом і карається таким чином, як і сам злочин, про який ішлося, навіть якщо злочин не був скоєний).

constitution

конституція (у Сполученому Королівстві здебільшого не писана).

constitutional conventions

практика виконання функцій Корони, уряду, Парламенту та судової системи. Не регулюється судовим порядком, але за загальною згодою діє на засадах, забезпечених правовою санкцією.

constitutional law

1. конституційне право.

2. закон, що випливає з конституції.

constructive fraud

будь-які конкретні форми обману або помилкового тлумачення, що були здійснені без попереднього наміру.

також legal fraud

constructive notice

інформація, якою згідно із законом, ймовірно, володіє особа.

construe

тлумачити (письмово) правовий документ.

consular law

консульське право, яке захищає права та інтереси громадян однієї держави на території іншої.

consumer protection

захист споживача, особливо правовими засобами.

consummation (of marriage)

початок подружніх відносин, консумація шлюбу (нездатність або відмова від фізичного завершення шлюбу може стати підставою для визнання його недійсним).

contact

можливість спілкування одного із батьків з дитиною, яка проживає окремо, з іншим.

contact order

(сімейне право) наказ суду про допуск одного з батьків до дитини, яка проживає окремо, з іншим.

contempt of court

неповага до суду.

contingent liability

потенційне зобов’язання.

contract

1. контракт, договір, забезпечена правом угода між двома сторонами (або більше).

2. документ, у якому викладено умови угоди, договору, контракту.

contract for lease

договір оренди.

contract law

договірне право.

contract of employment

трудова угода (не обов’язково письмова, проте за Законом про трудові права 1996 року працівник повинен одержати письмовий виклад умов наймання на роботу).

contractor

підрядник; підрядна фірма/організація.

contractual

договірний.

contravention

порушення (правил, закону).

contributory negligence

зустрічна вина (потерпілого).

controlled drugs

небезпечні наркотики, зловживання та торгівля якими підлягає переслідуванню. Згідно із Законом про зловживання наркотиками 1971 р. класифіковані на три групи: A (найнебезпечніші наркотики, насамперед опіати, морфій та героїн, кокаїн, екстазі), B (амфетамін, тощо), C (найменш небезпечні, включно з анаболічними стероїдами).

conveyance of property

документ про передачу власності на землю.

conveyancing of property

передача власності на землю (на основі письмового документа).

conviction

1. обвинувальний вирок.

2. засудження, винесення вироку.

coparcener

співспадкоємець (за умови неподільності спадку в цілому).

copyright
copyright holder

власник авторського права.

також copyright owner

copyright owner

див. copyright holder

co-respondent

особа названа в судовій справі як «третя особа» (в тому числі у справах про розірвання шлюбу).

coroner

коронер; державний посадовець, який провадить розслідування у випадку насильної або раптової смерті. Призначений від імені корони з-поміж досвідчених адвокатів та лікарів.

coroner’s court

коронерський суд.

coroner’s inquest

розслідування, яке проводить коронер у випадку насильної або раптової смерті.

corporate manslaughter

«корпоративне неумисне вбивство». Законом про Корпоративне неумисне вбивство та корпоративне вбивство 2007 р. передбачено переслідування у судовому порядку компаній або інших організацій за грубі порушення правил здоров’я та безпеки зі смертельними наслідками.

corporation

корпорація, юридична особа.

corporeal hereditament

нерухоме майно, що може переходити у спадок.

corpus delicti

склад злочину.

corrupt and illegal practices

«корупційні та незаконні дії». Правопорушення (особливо підкуп та залякування) під час парламентських або місцевих виборів, зазначені у Законі про представництво народу 1983 р.

corruption

корупція (правопорушення викладено в Законі про запобігання корупції 1916 р.).

costs

1. оплата послуг адвоката.

2. судові витрати.

costs follow the event

судові витрати сторони, що виграла справу, які покриваються за рахунок сторони, яка програла. Сам термін вже не використовується.

Council of Legal Education

рада, встановлена чотирма товариствами адвокатів (Inns of Court, див. там-то) з метою контролю за навчанням та складанням екзаменів студентами-баристерами Англії та Уельсу.

counsel

баристер(и).

counsel's opinion

письмовий висновок адвоката (баристера) з викладеним баченням порядку ведення справи.

count

пункт обвинувального висновку.

counterclaim

зустрічний позов.

countersign

контрасигнувати, засвідчувати підпис іншим підписом.

county court

«суд графства», окружний суд.

court

суд.

court martial

військовий суд.

Court of Appeal

апеляційний суд (складова частина Верховного суду).

Court of Chancery

(попередньо) канцлерський суд; Законами про судоустрій 1873 та 1875 рр. замінений канцлерським відділенням Високого Суду справедливості (Chancery Division, див. там-то).

court of competent jurisdiction

суд, що має юрисдикцію для розгляду справи.

court of first instance

суд першої інстанції.

Court of Justice of the European Union

Суд справедливості Європейського Союзу.

також European Court of Justice

court of last resort

суд останньої інстанції.

court of ordinary jurisdiction

суд загальної юрисдикції.

Court of Protection

суд, що розпоряджається власністю та захищає інтереси осіб з психічним розладом.

court order

1. судовий наказ.

2. розпорядження суду.

court proceedings

1. судовий процес.

2. провадження у справі.

3. судове слухання.

covenant

угода, договір, контракт (за печаткою).

crime

1. злочин.

2. злочинність.

crime against humanity

злочин проти людства.

criminal code

кримінальний кодекс.

criminal court

суд, що має юрисдикцію в кримінальних справах.

criminal intent

умисел.

criminal law

кримінальне право.

criminal negligence

злочинна необережність, злочинна самовпевненість.

criminal offence

кримінальний злочин.

criminal omission

злочинна бездіяльність.

Criminal Procedure Rules

кримінально-процесуальний кодекс. Встановлений Законом про суди 2003 р. Набув чинності в квітні 2005 р.

criminal record

перелік вчинених особою злочинів (ведеться та зберігається у правоохоронних органах), на підставі яких її було засуджено.

Сriminal Records Bureau (CRB)

відділ Міністерства внутрішніх справ (Гоум Офіс), який надає можливість перевірити, чи особа не перебувала під судом і слідством, у разі кримінальної відповідальності – перелік вчинених нею злочинів.

cross-appeals

зустрічні апеляції (обох сторін).

cross-examination

перехресний допит.

Crown Court

суд Корони (суд у системі кримінального судоустрою Англії та Уельсу), встановлений Законом про суди 1971 р. замість окружних виїзних судових сесій (assizes та quarter sessions).

Crown privilege

привілей Корони на нерозголошення під час судового розгляду інформації, яка може зашкодити публічним інтересам. У сучасній практиці ця доктрина замінена доктриною імунітету публічних інтересів.

Crown Prosecution Service (CPS)

орган, встановлений Законом про переслідування правопорушень 1985 р., у компетенції якого переслідування від імені Корони.

customary international law

звичайне міжнародне право (переважно з'явилося на основі правової системи однієї держави або невеликого числа держав, і згодом було прийняте іншими).

customary law

звичайне (звичаєве) право.

cybercrime

1. Інтернет-злочини.

2. комп’ютерні злочини.

також computer crime

Back Top
Part of the collection of resources at UkrainianLanguage.uk
© 2012 Marta Jenkala