G

gag (gagging) order

наказ суду (інколи наказ уряду або компанії), згідно з яким заборонено розголошення інформації.

також suppression order

game laws

законодавство щодо мисливства й охорони дичини.

gaming (gambling) laws

законодавство щодо азартних ігор.

garnishee

особа, якій вручено наказ суду щодо арешту наявних у неї майна або сум боржника. Особа повинна сплатити борг третій особі, а не боржникові.

Gender Recognition Panel

комісія експертів (призначена Законом про визначення статі 2004 р.) для розгляду заяв транссексуалів, щодо визнання їхньої нової статі.

general and special damages

збитки на відшкодування за делікт або порушення угоди, трактування яких залежить від контексту.

General Council of the Bar

див. Bar Council

general defences

види захисту із посиланням на звичайне (звичаєве) право (під час переслідування за вчинення будь-яких злочинів за загальним та статутним правом).

general intangibles

будь-яке нематеріальне майно (за винятком товарів, грошей, рахунків, цінних паперів, контрактних прав, документів).

general intent

загальний умисел (намір). Передбачає лише намір злочинця здійснити яку-небудь дію без потреби виникнення інших намірів або цілей.

general issue

(попередньо) повне заперечення всіх тверджень другої сторони. За сучасним цивільним процесуальним кодексом кожне твердження окремо визнане правдивим або заперечене. Еквівалентом у кримінальному провадженні є заява обвинуваченого про невизнання себе винним.

general law

1. загальне право.

2. закон, згідно з яким встановлено загальні правові рамки поведінки або діяльності.

general legacy

заповідальне відказування майна із загальної спадкоємної маси (на відміну від конкретного активу чи фонду).

general lien

право утримання майна в цілому до повної сплати заборгованості.

general meeting

збори членів (компанії, установи тощо) згідно із Законом про компанії 2006 р.

general power

загальне право призначення; право надане власником певній особі щодо передачі його власності будь-якій третій особі.

general principles of law

універсальні принципи права, «визнані цивілізованими націями» (ст. 38 Статуту Міжнародного Суду Правосуддя).

general verdict

1. (у цивільному праві) рішення суду повністю на користь однієї зі сторін.

2. (у кримінальному праві) обвинувальний або виправдувальний вирок.

general warrant

загальний ордер на арешт або обшук, у якому не зазначено деталей (імені, даних про особу, місце обшуку тощо). Такі ордери здебільшого є незаконними.

general words

термін на позначення слів у документі щодо передачі власності на землю, якими визначено побічні права та вигоди, що стають власністю разом із землею.

genetic fingerprinting

див. DNA fingerprinting

gentlemen's agreement

джентельменська угода, тобто угода на основі порозуміння між особами; не є юридично зобов'язуючою.

ghet (get)

«ґет (гет)», позасудове розірвання єврейського релігійного шлюбу; не чинне у Сполученому Королівстві за умови зареєстрованого у тій же країні цивільного шлюбу.

gift

1. дарування.

2. дар.

gift causa mortis

акт дарування майна особою, яка передбачає можливість своєї смерті (через хворобу, небезпечну подорож, очікувану участь у військових подіях тощо). Право володіння дарованим майном набуває чинності одразу після смерті дарувальника.

gift in trust

дарування на засадах довірчої власності.

gift inter vivos

прижиттєве дарування; чинне лише за життя дарувальника та обдарованого.

gift over

положення в заповіті або іншому документі, на підставі якого можливе врегулювання майнових питань, поява нових прав після припинення попередніх (напр., положення, яке передбачає, що певне майно може бути подароване одній особі лише за життя і переходить до іншої після смерті першої особи).

golden rule

«золоте правило», у якому зазначено, що звичайні слова виражають звичайне значення, а технічні – відповідно технічне, окрім моментів абсурдних ситуацій.

good and valid

юридично достатній та дійсний (про титул, угоду, документ тощо).

good behaviour

1. наказ суду (під час призначення покарання) про дотримання засудженим правил правомірної поведінки та утримання від порушення правопорядку.

2. поведінка ув'язненого, яка уможливлює скорочення терміну позбавлення волі.

3. стандарти, дотримання яких дозволяє судді обіймати свою посаду.

good cause

термін на позначення юридично обґрунтованих підстав для вчинення певних дій.

good consideration

зустрічне задоволення на основі спорідненості, кохання, прихильності або морального обов’язку.

good faith

добросовісність, чесність.

good offices

«добрі послуги», один зі способів вирішення міжнародних спорів, що передбачає участь за згодою сторін у спорі третьої сторони, яка діє як посередник з метою досягнення мирного врегулювання. Переважно використовується у фразі “to use (one’s own or someone's) good offices”.

Good Samaritan doctrine

«доктрина доброго самарянина». Використовують рятівники з метою уникнути цивільної відповідальності за заподіяну ними внаслідок недбалості шкоду. Її мета – сприяти наданню невідкладної допомоги з одночасним усуненням загрози відповідальності за шкоду, завдану під час рятування. При цьому допомога має бути виключно розумно необхідною. Водночас рятівник не може розраховувати на застосування до нього цієї доктрини, якщо під час надання допомоги він проявив недбалість.

good title

достатня правова підстава (титул).

goods

товари.

goods and chattels

рухоме майно та інші майнові права (окрім земельної власності). За Законом про купівлю-продаж товарів 1979 р. цей термін також виключає грошові суми та право на отримання боргу, відшкодування збитків внаслідок порушення угоди або компенсації з делікту.

goodwill

вартість нематеріальних елементів підприємства (репутація, клієнтура, ділові стосунки, фірма, товарні знаки тощо).

grace period

період часу поза межами визначеного терміну виконання зобов'язання, протягом якого воно має бути виконане і не застосовуються правові санкції.

також period of grace, days of grace.

grandfather clause

положення в юридичному документі, згідно з яким дозволено продовжити використовувати скасовані правові норми в певних ситуаціях існуючих правовідносин; подальші правовідносини передбачають використання нових норм.

grant

1. передача права власності на нерухомість або землю на основі письмової угоди.

2. дарування.

3. надання.

grant-in-aid

цільова субсидія.

Gray's Inn

Ґрейз Інн – одна із чотирьох професійних асоціацій баристерів.

див. Inns of Court

great bodily injury

див. grievous bodily harm (GBH)

green form

«зелена форма», форма прохання про безоплатну правову допомогу.

див. Community Legal Service

green paper

документ, поданий урядом на обговорення Парламенту.

див. Command Papers

grievance

(трудове право) скарга робітника щодо виробничих питань.

grievous bodily harm (GBH)

тяжке тілесне ушкодження.

також great bodily injury

gross estate

сумарна вартість активів померлого без відрахування обов'язкових платежів.

gross indecency

груба непристойність; (попередньо) незаконний статевий контакт (зокрема чоловіка з дитиною), який не включає повних статевих зносин. За Законом про статеві злочини 2003 р. злочин скасовано, натомість запроваджено інші.

див. sexual assault

gross neglect of duty

грубе невиконання обов’язків, особливо військових та сімейних.

gross negligence

груба недбалість внаслідок вчинків, які значною мірою суперечать нормам поведінки поміркованої людини.

ground of action

підстава для позову.

ground rent

земельна рента, плата за оренду земельної ділянки (здебільшого не враховує вартості розташованих на ділянці будинків).

group action

групові позови, коли предметом правового спору є однорідні права або обов’язки значної кількості осіб.

див. також class action

group litigation orders

(у цивільному провадженні) судовий наказ про управління справою, у якій предметом правового спору є однорідні права або обов’язки значної кількості осіб.

guarantee

1. запорука, поручительство, гарантія.

2. особа, кому дається гарантія.

guarantor

1. поручитель.

2. гарант.

guardian

опікун; особа, яка виконує батьківські обов’язки стосовно дитини, у якої немає батьків.

guardian ad litem

див. children’s guardian, litigation friend

guilty

винний.

guilty knowledge

(США) відомості про факти або обставини, необхідні для визнання особи винною у скоєнні злочину.

guilty mind

див. mens rea

guilty plea

офіційне визнання особою своєї вини в суді.

guilty verdict

обвинувальний вирок, винесений присяжними.

Back Top
Part of the collection of resources at UkrainianLanguage.uk
© 2012 Marta Jenkala