H

habeas corpus

доправлення до суду затриманого для з'ясування законності його затримання.

habendum

пункт документа про передачу власності на землю, у якому вказано відповідні права.

habitual residence

постійне місце проживання.

hacking

хакерство, несанкціонований доступ до комп’ютерної системи. Зараз карається за Законом про зловживання комп’ютерами 1990 р.

handling stolen goods

переховування краденого або надання допомоги іншій особі у переховуванні краденого (включає також речі, отримані внаслідок шантажу або обману).

Hansard

офіційний стенографічний звіт про засідання Парламенту. Доступний в Інтернеті.

див. також Journals of the House of Commons, Journals of the House of Lords

harassment

приставання та/або цькування, яке викликає занепокоєння, тривогу або страждання.

harbouring

переховування злочинця або підозрюваного в злочині.

див. impeding apprehension or prosecution

hard law

(в міжнародному праві) «тверде право»; обов’язкові до виконання рішення та норми міжнародних договорів, на відміну від «м’якого права», soft law.

harmonisation of laws

узгодження законодавства (напр., країн-членів Європейського Союзу, країн-членів Світової організації торгівлі, Шотландії та Англії тощо).

headings

преамбули законів.

Health and Safety Executive

державне агентство з питань охорони здоров’я та безпеки, яке сприяє поширенню інформації щодо важливості Закону про охорону здоров’я та безпеку на виробництві і забезпечує його дотримання.

hearing

судове слухання, судове засідання, судовий розгляд справи.

hearing in chambers

«слухання у кабінеті судді»; закрите судове засідання.

див. також camera, in

hearsay evidence

свідчення із чужих слів. У минулому такі свідчення переважно не були прийнятними як доказ, проте зараз припустимі за правилами, викладеними у Законі про свідчення в цивільних справах 1995 р., Законі про кримінальне правосуддя 2003 р. тощо.

hearsay rule

(попередньо) правило щодо неприпустимості свідчень із чужих слів як доказу у справі.

див. hearsay evidence

також rule against hearsay

heir

спадкоємець.

heir apparent

прямий спадкоємець.

heir presumptive

передбачуваний спадкоємець, правонаступництво якого може бути скасоване у зв’язку із появою «більш пріоритетного» спадкоємця.

heirloom

спадкове родове рухоме майно, яке є частиною нерухомого майна.

hereditament

нерухоме майно, яке може бути предметом спадкування.

high contracting parties

«високі» сторони; представники держав, які укладають або уклали міжнародну угоду.

High Court Enforcement Officer

чиновник Високого Суду Правосуддя, який відповідає за виконання судових наказів щодо сплати боргів, передачі товарів або землі.

High Court of Justice

Високий суд правосуддя, який складається з трьох частин: відділення Королівської лави, відділення із сімейних справ і канцлерського відділення.

див. Queen’s Bench Division, Chancery Division, Family Division

High Court of Justiciary

(Шотландія) Високий суд юстиціаріїв (вища судова інстанція з кримінальних справ).

high seas

відкрите море (за межами територіальних вод будь-якої держави), яким спільно користуються всі держави.

highway

дорога громадського користування (включає пішохідні доріжки, кінні шляхи, а також судноплавні ріки).

Hilary term

весняна судова сесія; (попередньо) один із чотирьох періодів упродовж року проведення засідання судів.

див. term

hire

наймання, оренда, прокат. Укладення угоди про тимчасове платне користування товарами або послугами іншої особи.

hire purchase

купівля-продаж на виплату, регулюється Законами про споживчий кредит 1974 та 2006 рр.

His/Her Honour

«Його/Її честь» (про суддю).

historic buildings

будинки історичного значення, які охороняються державою.

holder

утримувач векселя, чеку тощо.

holding

1. орендована земля, переважно використовувана для сільського господарства.

2. майно, на яке утримувач має правовий титул (напр., земля, акції, інвестиції тощо) (також holdings).

holdings

див. holding

holograph

олограф, власноручно написаний документ (напр., заповіт).

home court

«домашній» суд, найближчий до місця проживання або роботи відповідача.

Home Office

Міністерство внутрішніх справ Сполученого Королівства.

Home Secretary

міністр внутрішніх справ Сполученого Королівства (відповідальний за правопорядок, питання правоохоронних органів, безпеки, національності, імміграції тощо).

homicide

вбивство. В правовій системі Англії злочину під такою назвою немає, натомість існують окремі злочини lawful homicide, murder (див. там-то), manslaughter (див. там-то), infanticide (див. там-то).

homologation

(переважно в шотландському праві) підтвердження, ратифікація або надання чинності (офіційним органом, в тому числі і судом).

hospital order

судовий наказ про утримання в лікарні (спочатку терміном на 6 місяців, з часом термін може бути продовжений) засудженого із психічним розладом.

hostile witness

упереджений свідок, покликаний однією стороною, який умисно відмовляється давати правдиві свідчення, що є несприятливими для сторони, яка його покликала.

див. також unfavourable witness

hotchpot

зведення для обліку всього майна, розподіленого до смерті спадкодавця, не склавши заповіту.

House of Commons

палата громад Парламенту Сполученого Королівства.

House of Keys

палата комонерів (нижня палата Парламенту острова Ман).

House of Lords

палата лордів Парламенту Сполученого Королівства.

housebreaking

проникнення до житлового приміщення (без вчинення іншого злочину).

housing claim

засіб, який може використати орендодавець для отримання повторно права володіння землею або майном.

human assisted reproduction

допоміжні технології запліднення людини; регулюються Законом про запліднення людини та ембріологію 1990 р.

human rights

права людини.

Human Rights Act

Закон про права людини 1998 р. (набрав чинності в 2000 р.), згідно з яким до британського законодавства включено Європейську Конвенцію з прав людини 1950 р.

hybrid Bill

змішаний (гібридний) законопроект. Законопроект уряду, який має виключно місцевий або особистий характер; до другого читання вважається public Bill (див. там-то), відтак – private Bill (див. там-то).

hybrid power

право на розподіл спадкового майна згідно із дорученням, яке може бути надане будь-кому (за винятком небагатьох категорій осіб).

hypothecation

1. іпотека, іпотечна застава.

2. морська застава, бодмерея (застава судна з вантажем чи без вантажу) або respondentia (застава самого вантажу).

Back Top
Part of the collection of resources at UkrainianLanguage.uk
© 2012 Marta Jenkala