I

identity

особа (обвинувачений, відповідач тощо). Правила встановлення особи під час розслідування злочинів викладені в Законі про поліцію та свідчення у кримінальних справах 1984 р.

ignorance of the law

1. незнання права (не звільняє від відповідальності за його порушення з огляду на принцип «Ignorantia juris non excusat»).

2. помилка, див. також mistake.

illegal contract

договір, який є нечинним через порушення законодавства або правил звичайного права.

illegal trust

довірча власність, яка є нечинною через порушення законодавства, моралі або громадської політики.

illegitimacy

стан дитини, батьки якої не одружені. Законом про реформу сімейного права 1987 р. запроваджено практичну рівність у правах щодо дітей одружених та неодружених батьків (за винятком набуття громадянства та успадкування престолу); неодружені батьки мають такі ж зобов’язання щодо дітей, як і одружені. Зараз, на відміну від "illegitimate child", застосовується термін "child of unmarried parents".

immigration

1. імміграція. У Cполученому Королівстві регулюється Законами про імміграцію 1971 та 1988 рр., Законом про імміграцію та національність 1999 р. і Законом про національність, імміграцію та притулок 2002 р.

2. імміграційний контроль.

immoral contract

договір на підставі статевої неморальності (напр., проституції). Вважається нечинним.

immovables

матеріальне нерухоме майно (зокрема земля та будинки).

immunity

імунітет, недоторканність (напр., монарха, депутатів).

impeding apprehension or prosecution

створення перепони для взяття під варту або переслідування особи, яка вчинила злочин за обвинувальним актом.

imperfect trust

див. executory trust

impersonation

намагання видати себе за когось іншого.

implementation

1. набуття чинності (закону тощо).

2. впровадження, виконання, реалізація.

implied contract

договір на підставі поведінки чи стосунків сторін або який створений на основі двох чи більше документів (на відміну від прямо виражених умов).

implied trust

довірча власність на підставі наміру засновника, який прямо не виражений, або дії закону.

impossibility

правовий захист неможливості уникнення порушення закону.

imprisonment

1. позбавлення волі.

2. тюремне ув’язнення.

imputation

(у кримінальному провадженні) звинувачення в неправомірній поведінці або поганій репутації, висунуте підсудним проти іншої особи.

in camera

див. camera, in

in personam

(про позов або переслідування) стосовно або проти конкретної особи.

incapacity

1. недієздатність.

2. неправоздатність.

також incompetence, disability

incest

кровозмішення, інцест; статевий зв’язок між близькими кровними родичами.

incitement

підбурювання або намовляння до вчинення злочину.

incitement to racial hatred

підбурювання до расової ненависті.

incompetence

див. incapacity

incorporation

інкорпорація; утворення юридичної особи, корпорації.

Incoterms (International Commercial Terms)

1. інкотермс; сукупність широко використовуваних міжнародних термінів та виразів, які трапляються у зовнішньоторговельних контрактах.

2. сукупність правил, які стандартно тлумачать відповідні терміни.

incriminate

1. обвинувачувати в злочині.

2. інкримінувати, вказувати на участь або співучасть у вчиненні злочину.

incumbrance

див. encumbrance

indecency

1. непристойність.

2. непристойна дія або поведінка.

див. також outraging public decency

indecent exposure

непристойне оголення. Переслідується відповідно до норм звичайного права, за відсутністю обтяжувальних обставин (напр., наміру налякати, образити або погрозити).

indefeasible

який не підлягає скасуванню, позбавленню юридичної сили.

indemnity

згода однієї особи сплатити іншій особі борг третьої.

Independent Police Complaints Commission (IPCC)

Незалежна комісія зі скарг на поліцію, створена на підставі Закону про реформу поліції 2002 р.

indictable offence

правопорушення, яке підлягає судовому розгляду за обвинувальним актом.

indictment

обвинувальний акт.

indirect evidence

див. circumstantial evidence

inducement

спонука; обіцянка будь-якого пом’якшення переслідування, зроблена посадовою особою (напр., слідчим) підозрюваному в злочині.

industrial tribunal

див. employment tribunal

inevitable accident

неминучий нещасний випадок, якого неможливо уникнути, навіть дотримуючись поміркованої обережності або вправності.

infant

1. неповнолітній, дитина віком до 18 років.

2. немовля.

infanticide

вбивство матір’ю дитини віком до 12 місяців.

information

інформація, заява про правопорушення, яку подають мировому судді для отримання виклику до суду, судового наказу або ордера.

informed consent

інформована згода пацієнта на медичне втручання.

infringement

порушення (права, закону, договору тощо).

inheritance

1. успадкування.

2. спадщина; майно, що успадковується.

inhuman treatment or punishment

нелюдське поводження або карання, захист від яких є абсолютним правом, забезпеченим Європейською Конвенцією з прав людини 1950 р. та Законом про права людини 1998 р.

injunction

судова заборона або судовий наказ про виконання конкретної дії, адресовані конкретній особі.

injury

1. порушення прав(а) іншої особи.

2. тілесне ушкодження.

3. пошкодження майна.

Inner Bar

старші баристери (колективна назва), Queen's Counsel (див. там-то). Назва походить від їхнього місця виступу в суді - «перед бар’єром».

див. також Outer Bar

Inner Temple

«Внутрішній темпл» – одна із чотирьох професійних асоціацій баристерів.

див. Inns of Court

Inns of Chancery

раніше, «Канцлерські інни» при «Судових іннах» (див. Inns of Court), у яких відбувалася професійна підготовка молодих баристерів для вступу до Судових іннів. Пізніше перетворилися на асоціації адвокатів. Скасовані наприкінці 19 ст.

Inns of Court

«Судові інни», чотири професійні асоціації баристерів (Gray’s Inn, Lincoln’s Inn, Inner Temple, Middle Temple), засновані на початку 15 ст. Слово “inn” (заїзд), імовірно, віддзеркалює ранню історію їх заснування, коли інни були гуртожитками для юристів, які виступали у судах звичайного (загального) права. Слово “Temple” у назві двох останніх іннів стосується однойменного будинку, який розташований на місці теперішніх іннів і який був осередком ордену лицарів тамплієрів (Knights Templar).

inquest

коронерське провадження (розслідування) за фактом смерті.

див. також coroner, coroner’s court

inquiry

1. розслідування або вивчення обставин випадку чи справи.

2. (в міжнародному праві) спроба вивчення нейтральною слідчою комісією обставин будь-якого випадку, який є предметом міжнародного спору.

inquisition

документ, у якому викладено висновок коронерського розслідування.

insanity

неосудність. Визначення неосудності в кримінальному праві викладене у «Правилах МкНатена», див. McNaghten Rules.

insolvency

неплатоспроможність.

inspection of documents

див. disclosure and inspection of documents

instrument

документ, який є формальним правовим актом (напр., заповіт, передача майна, тощо).

insurance

1. страхування від непередбачуваних подій (напр., стихійного лиха, нещасних випадків тощо).

2. договір страхування.

див. також assurance

intangible property

нематеріальне майно, нематеріальні активи (напр., майно у правах, репутація фірми тощо).

intellectual property

інтелектуальна власність; нематеріальне майно (напр., патенти, торгові знаки, авторські права тощо).

intention

намір, умисел, один із основних видів mens rea, див. там-то.

inter vivos

(про довірчу власність, дарування тощо) прижиттєвий, за життя сторін.

interest

1. право на землю.

2. проценти (на капітал).

interfering with witnesses

спроба перешкодити свідкові або свідкам у даванні свідчень або вплинути на зміст свідчень.

interim injunction (interlocutory injunction)

тимчасова судова заборона.

див. injunction

interim judgment (interlocutory judgment)

судове рішення, яке стосується лише частини спору, на відміну від final judgment, див. там‑то.

interim relief (interlocutory relief)

тимчасовий засіб судового захисту (напр., заборона, виплата, надана позивачеві до початку процесу).

interlocutory injunction

див. interim injunction

intermediary

(у кримінальній справі) посередник; особа, яка ставить свідкові (особливо дитині) запитання від імені адвоката, який проводить перехресний допит.

International Court of Justice

Міжнародний суд ООН.

International Criminal Court (ICC)

Міжнародний кримінальний суд.

international law

міжнародне право.

див. jus gentium

interpleader

порушення особою справи з метою визначення прав третьої сторони стосовно відповідача.

Interpretation Act

Закон 1978 року (на основі попереднього закону 1889 р.), у якому подано тлумачення сталих юридичних та законодавчих термінів.

interpretation of statutes

тлумачення судом значення актів Парламенту згідно з визначеними правилами та презумпцією.

interrogation

допит підозрюваного поліцією. Регулюється процесуальними правилами, викдаденими в Законі про поліцію та свідчення у кримінальних справах 1984 р.

intestacy

відсутність заповіту.

intimidation

залякування з метою змусити виконати будь-яку дію.

intoxication

1. вживання (свідомо чи несвідомо) алкоголю, наркотиків або інших речовин, які впливають на настрій, сприйняття або розсуд.

2. стан, який виникає внаслідок (1); сп’яніння, інтоксикація.

involuntary conduct

поведінка або дія, від якої особа не може стриматися (напр., через фізичний або психічний розлад) або виконана під примусом.

involuntary manslaughter

ненавмисне вбивство.

irrebuttable presumption

неспростовна презумпція.

irretrievable breakdown of a marriage

див. marital breakdown

irrevocable

який не може бути відкликаний, тобто анульований або скасований.

issue

1. питання, предмет спору або обговорення.

2. діти, нащадки, потомство.

Back Top
Part of the collection of resources at UkrainianLanguage.uk
© 2012 Marta Jenkala