P

pact

див. treaty

paedophilia

педофілія; статевий потяг до дітей, які не досягли 16 років. Ряд злочинів у цій сфері визначений Законом про статеві злочини 2003 р.

pain and suffering

«біль та страждання»; психічні наслідки тілесних ушкоджень, встановлення яких визначає розмір завданих збитків.

paramount

вищий, який володіє першорядним правом (переважно у земельному праві).

parcels

ділянки землі (у документах про передачу або купівлю-продаж).

pardon

відкликання монархом вироку або покарання, згідно з її (його) абсолютним правом помилування.

parental responsibility

права, обов’язки та відповідальність батьків щодо дітей та їх майна.

parenting order

наказ суду (встановлений Законом про злочинність та порушення правопорядку 1998 р.), який зобов’язує батьків або опікунів дитини віком до 16 років не допускати вчинення правопорушень їх підопічним.

parents' liability

відповідальність батьків (окрім випадків деліктних правопорушень); у тому числі за шкоду, заподіяну дитиною іншій особі через необережність або недогляд батьків за вчинками їхньої дитини.

parish

1. парафія (у церковній системі).

2. одиниця місцевого самоврядування, підрозділ графства (county) в Англії (окрім Лондона).

Parliament

Парламент; законодавчий орган Сполученого Королівства, у склад якого входять монарх, Палата Лордів та Палата громад. За Законом про Парламент 1911 р., тривалість Палати громад одного скликання обмежена до 5 років.

Parliamentary Commissioner for Administration

див. Parliamentary Ombudsman

parliamentary counsel

державні чиновники (переважно юристи), які готують проекти законів та інші документи, пов’язані із законодавством і законотворенням.

Parliamentary Ombudsman

парламентський омбудсмен, незалежна особа, уповноважена розглядати скарги (громадян чи корпорацій) щодо несправедливих або неправильних дій урядових органів або відомств.

також Parliamentary Commissioner for Administration

parliamentary privilege

«парламентський привілей»; особливі права і привілеї парламентських палат та їх членів, що забезпечують ефективне та без зовнішнього втручання виконання ними обов’язків (зокрема колективний доступ до монарха через особу Спікера, імунітет від переслідування за будь-які заяви, зроблені під час дебат у Парламенті, виключний контроль за діяльністю Парламенту тощо).

parol evidence

усні докази або свідчення у справі (на відміну від письмових).

parole

умовно-дострокове звільнення засудженого від відбування покарання. Детальні умови викладено в Законі про кримінальне правосуддя 2003.

також release on licence

particulars of claim

(у цивільному провадженні) деталі претензії.

partnership

партнерство між двома або більше особами, створене з метою підприємницької діяльності відповідно до Закону про партнерство 1890 р.

party

сторона (у справі, договорі тощо).

party and party

кошти, які одна сторона зобов’язана виплатити іншій.

passing off

(у підприємницькій діяльності) видавання (свідоме чи несвідоме) товарів або послуг іншого підприємства за свої (напр., використовуючи подібну торгову марку або упаковку).

patent

патент; виключне право використовування винаходу, надане Короною через Бюро інтелектуальної власності (Intellectual Property Office, IPO, попередньо Patent Office).

Patents Court

колективно Суд графства у патентних справах та Патентне відділення Високого суду правосуддя.

patient

недіє- або неправоздатна особа, яка є під опікою Court of Protection (див. там-то).

payment into court

(у цивільному провадженні) внесення (відповідачем) грошей в депозит суду для врегулювання претензії проти нього.

penal statute

будь-який закон, згідно з яким впроваджено кримінальне правопорушення або стягнення в цивільному судочинстві.

penalty

1. покарання за злочин.

2. стягнення за невиконання умов договору.

pendente lite

до початку судового розгляду справи (переважно стосується права управляти спадком померлого у спорах щодо заповіту).

period of grace

див. grace period

peremptory pleas

див. pleas in bar

perfect and imperfect rights

«повні та неповні права», визнані законом (лише повні права мають позовну силу).

performance of contract

виконання зобов’язань договору (контракту).

perjury

(під час слухання) свідомо подане неправдиве свідчення під присягою (правопорушення вчинене свідком, відповідачем або судовим перекладачем).

perpetual (permanent) injunction

безстрокова судова заборона (є частиною рішення та залишається чинною після закінчення справи).

persistent offender

(попередньо) «закоренілий правопорушник», якому через судимість могли винести вирок про застосування вищої міри покарання за повторно вчинений злочин.

personal property (personalty)

особисте рухоме майно (на відміну від землі або прав на землю, сервітутів, тощо).

persuading to murder

намовляння або заохочування до тяжкого вбивства.

persuasive authority

«переконлива авторитетна думка».

див. obiter dictum

perverse verdict

неправосудний вердикт (рішення) присяжних, який суперечить доказам у справі та/або вказівкам судді щодо питання права.

perverting the course of justice

свідома дія, яка перешкоджає судочинству або зриває процес правосуддя.

petition

письмова заява до суду про надання правового або судового захисту (напр., про розірвання шлюбу, банкрутство, ліквідацію компанії тощо).

petty sessions

«суд малих сесій» - попередній термін на magistrates’ court (див. там-то).

piscary

право риболовлі на чужій ділянці.

placement order

наказ суду (згідно із Законом про дітей та усиновлення 2002 р.) про передачу дитини на виховання усиновителям.

plaintiff

(попередньо) позивач; зараз claimant (див. там-то).

plea

(у кримінальному провадженні) визнання або невизнання вини підсудним.

plea and case management hearing

досудове слухання всіх справ, переданих до суду Корони, з метою встановлення процедури у справі.

plea bargaining

(у кримінальному провадженні) домовленість між сторонами, згідно з якою підсудний визнає провину у скоєнні менш тяжкого злочину, замість відхилення обвинувачення в більш тяжкому злочині.

plead

подавати заяву (plea, див там-то).

pleading

(у неформальному мовленні) позовна анкета, заперечення або будь-яка інша заява про факти у справі.

pleading guilty by post

у менш тяжких (сумарних) кримінальних правопорушеннях визнання провини листом, без явки до суду; дозволено Законом про кримінальне правосуддя 2003 р.

pleas in bar

(у справах за обвинувальним актом) заява про будь-яку особливу підставу для призупинення обвинувачення.

також peremptory pleas

police court

див. magistrates’ court

police officer

будь-який член регулярних правоохоронних органів (поліції), посада якого, незважаючи на присягу вірності Короні, за законом є незалежною від Корони.

polygamy

полігамія, багатошлюбність.

possession

1. володіння майном із наміром його використовувати (законно чи незаконно).

2. майно.

post-mortem

див. autopsy

postnuptial settlement

післяшлюбна угода про майнові відносини подружжя та утримання дітей.

power

1. правове повноваження (на відміну від права) на виконання або невиконання будь-якої дії.

2. документ, згідно з яким надано правове повноваження.

3. влада.

power in the nature of a trust

див. trust power

power (letter) of attorney

документ, згідно з яким одна особа надає повноваження іншій діяти від її імені.

practice

порядок здійснення права в судовому порядку.

Practice Directions

вказівки щодо процедур у конкретних справах, надані головою відповідного суду.

practising certificate

щорічне свідоцтво про право на практику, яке видають соліситорам та баристерам відповідно професійні асоціації Law Society (див. там-то) та Bar Council (див. там-то).

pre-action protocols

(у цивільних справах) протоколи, впроваджені 1999 р. з метою мирного вирішення справ та заощадження коштів у досудовому провадженні певних видів позовів.

preamble

преамбула; вступна частина закону.

precarious possession

володіння майном, право на яке може бути відкликане за бажанням іншої особи.

precedent

прецедент.

predecessor

1. попередник.

2. попередній власник землі.

pre-emption

першочергове право на купівлю землі.

preferment

(у кримінальному провадженні) передача обвинувального акта до відповідного суду.

preliminary hearing

у справах, переданих до Суду Корони без попереднього слухання у суді нижчої інстанції, досудове слухання, в якому суддя дає вказівки щодо процесуальних питань.

premarital agreement

див. antenuptial agreement

prenuptial agreement

див. antenuptial agreement

preparatory hearing

підготовче судове слухання (до введення присяжних) у складних справах (напр., щодо обману) для визначення та тлумачення питань, які виникнуть під час слухання.

prerogative of mercy

абсолютне право помилування, яким володіє монарх.

prerogative orders of the High Court

прерогативні судові накази, видані Високим судом для виконання його наглядових функцій щодо судів нижчої інстанції.

prescription

здобуття права (напр., сервітуту) на землю іншої особи з огляду на давність.

preserved county

графство, яке збереглося для певних правових цілей (напр., для ліцензування продажу алкогольних напоїв), незважаючи на скасування як одиниці місцевого самоврядування (внаслідок проведення реформ місцевого самоврядування).

presiding judge

звичайний суддя Високого суду, якого призначає Лорд-канцлер для нагляду над одним із судових округів (circuit, див. там-то).

presumption

правова презумпція (напр., презумпція невинності, осудності, закономірності тощо).

presumption of death

презумпція смерті (переважно після 7 років або за наявності інших обґрунтованих доказів того, що особа не живе).

presumption of innocence

презумпція невинності.

presumptive evidence

див. prima facie evidence

prima facie evidence

доказ, який є достатнім для задоволення критеріїв тягаря доведення.

також presumptive evidence

primary evidence

первинний доказ (напр., оригінал документа, на відміну від копії).

primary facts

факти, які суд визнав правдивими на основі свідчень та доказів.

principal

1. (у кримінальному праві) правопорушник, який вчинив злочин (на відміну від співучасників).

2. особа, інтереси якої захищає агент.

privacy

право на приватне життя (у сферах зв’язку, робочого приміщення та житла, захисту від довкілля, напр., надмірного шуму, необґрунтованого переслідування у судовому порядку тощо).

private Bill

законопроект стосовно окремих осіб (фізичних або юридичних), місцевих властей тощо, на відміну від public Bill (див. там-то).

private international law

«приватне міжнародне право».

див. conflict of laws

private law

«приватне право», яке регулює правовідносини між індивідуальними особами (напр., земельну власність, сімейне право тощо).

private member's Bill

законопроект, внесений особисто членом Парламенту (на відміну від уряду).

private prosecution

позов (у кримінальній справі), поданий приватною особою (на відміну від поліції чи органу, який займається переслідуванням від імені Корони); регулюється Законом про переслідування правопорушень 1985 р.

privilege

привілей, особливе право або імунітет.

privileged communication

1. захищене привілеєм повідомлення, яке не розголошується перед судом (напр., з огляду на державну таємницю, заподіяння шкоди публічним інтересам тощо).

2. захищене привілеєм конфіденційне повідомлення, яке подав клієнт адвокатові.

privileged will

«привілейований заповіт» військовослужбовців збройних сил, який є чинним, незважаючи на невиконання формальних вимог щодо його оформлення.

privity

відносини між сторонами на основі договору, оренди тощо.

Privy Council

Таємна (Приватна) рада при короні Сполученого Королівства; дає поради щодо указів монарха; має ряд дорадчих комітетів та є останньою інстанцією, яка розглядає апеляційні скарги щодо провінційних судів, питань доктрини та обряду Англіканської церкви та апеляцій, які стосуються країн Британської Співдружності.

probate

затвердження заповіту.

probation

пробація.

procedure

процесуальні норми судового провадження.

process

наказ про виклик до суду або виконання будь-якої дії.

products liability

відповідальність виробника перед споживачем за якість товару.

profit à prendre

право на експлуатацію ділянки землі, яка належить іншій особі.

prohibited weapon

«заборонена зброя», яку використовують збройні сили і яка не має законного застосування в цивільному житті.

promise

обіцянка; не має законної сили, якщо не є умовою договору або положенням формального акта.

proof

1. доказ.

2. доказування.

3. доведеність.

4. (Шотландія) слухання справи суддею без участі присяжних.

proof beyond reasonable doubt

доведеність за відсутності обґрунтованих підстав для сумніву.

property

майно, власність.

proscribed organisation

заборонена організація, згідно із Законом про тероризм 2000 р.

prosecution

судове переслідування, особливо у кримінальних справах.

prosecutor

особа, яка порушує кримінальне переслідування від імені Корони.

див. Crown Prosecution Service

prostitution

проституція; сама по собі не є незаконною, якщо з нею не пов'язані правопорушення.

protected tenancy

орендний договір, який надає орендареві право на помірну орендну плату та гарантію від необґрунтованого виселення.

protocol

1. оригінальний варіант (запис) документа.

2. міжнародна угода, яка є менш формальною, ніж договір.

3. процесуальний кодекс.

4. протокольний запис.

proving a will

отримання формального затвердження заповіту.

provisional damages

проміжні (неостаточні) збитки у позовах про тілесні ушкодження; визнані тоді, коли можна передбачити погіршення фізичного стану потерпілого в майбутньому, що призведе до збільшення розмірів завданих збитків.

provocation

провокація (дії чи слова), яка спонукає особу до втрати самоконтролю (переважно не є виправданням у кримінальних справах).

proxy

особа, уповноважена іншою голосувати на зборах (зокрема компанії тощо).

public Bill

законопроект щодо загальних справ суспільства, на відміну від private Bill (див. там-то).

public body

орган, який діє в громадських інтересах (на відміну від приватних).

public company

вид зареєстрованої компанії, яка має право пропонувати акції усій громадськості.

public law

«публічне право», яке стосується конституції та функцій центрального уряду і місцевого самоврядування, а також відносин між громадянами й державою.

puisne judge

звичайний суддя Високого суду правосуддя (на посаду призначають баристерів з великим практичним досвідом).

punitive damages

див. exemplary damages

pupil

студент-баристер, який стажується.

pupillage

учнівське стажування (12 місяців) (в одному із Inns of Court, див. там-то), після успішного закінчення якого баристер одержує кваліфікаційне свідоцтво.

putative father

«гаданий батько» дитини, народженої поза шлюбом (погодженість батька з припустимим батьківством).

Back Top
Part of the collection of resources at UkrainianLanguage.uk
© 2012 Marta Jenkala