Q

qualified privilege

захист на основі покликання на недоторканність; згідно з положеннями заява не може бути підставою для позову, якщо вона, не маючи зловмисних та/або протизаконних намірів, зроблена в умовах недоторканності (напр., в Парламенті).

quantum of damages

розмір збитків.

quarter days

(в Англії та Уельсі) дні квартальних платежів (25 березня, 24 червня, 29 вересня, 25 грудня).

quash

1. скасовувати вирок, винесений судом нижчої інстанції.

2. скасовувати судове рішення за умови перегляду Високим судом правосуддя.

quashing order

розпорядження щодо передачі винесеного судом нижчої інстанції рішення з метою перегляду Високим судом правосуддя.

раніше certiorari

quasi-contract

1. сфера права, пов'язана зі справами, згідно з якими особа, що отримала неналежний їй прибуток за рахунок іншої особи, зобов’язана клопотати про поновлення порушених майнових прав (реституція).

2. правовідносини, схожі з договірними, що виникають без чітко визначеної згоди сторін.

quasi-entail

майно, обмежене на предмет довічного спадкування для конкретно зазначеного спадкоємця.

quasi-judicial

квазісудовий; який стосується юрисдикції та/або функцій (напр. арбітра, третейського судді, трибуналу тощо), аналогічних до тих, які виконує суддя.

Queen's Bench Division

Суд королівської лави, одна з Палат Високого Суду правосуддя, яка розглядає цивільні позови, що випливають з контрактів або цивільних правопорушень (деліктів).

Queen's Counsel (QC)

Старший баристер (адвокат, що має право виступати в судах), практику якого засвідчено відповідним патентом; призначений незалежною комісією; у суді носить шовкову мантію.

також silk

Queen's evidence

свідчення, що на прохання прокурора дозволено зробити обвинуваченому, який повністю визнав свою вину та погодився виступити у ролі свідка проти своїх спільників.

Queen's evidence, to turn

(про обвинуваченого, який повністю визнав свою вину та погодився виступити у ролі свідка проти своїх спільників) давати свідчення на прохання прокурора.

Queen's Proctor

адвокат (солиситор), який, підпорядковуючись Генеральному уповноваженому (юридичному раднику) Корони, надає юридичні консультації судам зі складних або спірних питань розлучення та втручається у розгляд справи з метою запобігти визнанню розлучення абсолютним, якщо раніше не всі факти були передані на розгляд суду.

Queen's Speech

тронна промова, яку виголошує монарх під час відкриття чергової сесії Парламенту, знайомлячи з програмою діяльності Уряду на наступний рік.

також Speech from the Throne

question of fact

питання факту (не визначене правовою нормою).

question of law

питання права (стосується застосування або інтерпретації правових норм та вирішується суддею).

quiet enjoyment

право орендаря володіти та користуватися орендованою землею без втручання орендодавця.

quiet possession

гарантія (продавця) на вільне («спокійне») користування майном (покупцем).

quittance

розписка про сплату боргу.

quorum

кворум (звичайно зазначається у конституції або правилах компанії чи іншої установи).

Back Top
Part of the collection of resources at UkrainianLanguage.uk
© 2012 Marta Jenkala