R

R (Regina, Rex)

скорочена форма термінів Regina (королева), Rex (король); тобто Корона, від імені якої провадять кримінальні переслідування. На обвинувальних актах застосовується формула – "R v. Defendant" (Корона проти відповідача).

racial discrimination

дискримінація за ознакою кольору шкіри, раси, національності, етнічного походження.

racial hatred

расова ненависть до групи людей (за кольором шкіри, расою, національністю, етнічним походженням); у Законі про громадський правопорядок 1986 р. викладено шість видів правопорушень щодо розпалювання расової ненависті.

racist abuse

приставання та/або цькування особи через її расове походження.

rape

ґвалтування; переслідуване Законом про статеві злочини 2003 р.

rape of a child under 13

статеві стосунки з дитиною віком до 13 років; переслідуване Законом про статеві злочини 2003 р. (питання згоди чи незгоди дитини до уваги не береться).

real estate

нерухоме майно (також real property, realty).

real evidence

речовий доказ (якщо приймається судом як доказ у справі, позначається як exhibit (див. там-то).

real property (realty)

див. real estate

reasonable doubt

див. beyond reasonable doubt

reasonable force

«поміркована сила»; її застосування допускається (за звичаєвим правом) для самооборони, у виняткових обставинах як захист проти обвинувачення у вбивстві. За Законом про кримінальне право 1967 р. застосування поміркованої сили допускається для попередження злочину або затримання особи, яка втекла з-під варти.

reasonable person

«поміркована людина», пересічний громадянин (як приклад поміркованої людини часто наводять “the man on the Clapham omnibus” – пасажира на автобусі до Клапгама). Норми обережності у позовах про недбалість визначають на основі заходів обережності, які б повинна вжити пересічна людина, враховуючи обставини та передбачувані наслідки.

recall of witness

повторний виклик свідка.

receiver

1. адміністратор, призначений судом для захисту та зберігання майна під час судового спору.

2. адміністратор, призначений управляти майном банкрута (фізичної або юридичної особи).

receiving

отримання у виключне володіння крадених речей (вид злочину handling stolen goods, див. там-то).

reciprocal wills

взаємні заповіти, у яких дві особи заповідають майно одна одній.

див. також mutual wills

recklessness

злочинна самовпевненість, необережність (особа передбачає можливість настання небезпечних наслідків своїх дій, проте виконує дані дії).

recognisance (recognizance)

зобов’язання, яке правопорушник (або поручитель) дає у суді щодо втрати суми грошей за певних умов (напр., неявки до суду).

recognition

1. (міжнародне право) офіційне визнання держави іншою державою.

2. офіційне визнання законності уряду іншої держави.

reconciliation

примирення (зокрема членів подружжя, які були відчуженими).

record

протокольний запис та інші документи у судовій справі.

recorder

баристер або соліситор, якого тимчасово призначено суддею на неповну ставку.

recovery

1. повернення втраченого права (напр., права власності на землю, права проникнення у приміщення тощо).

2. стягнення судових витрат та/або витрат за надані адвокатом послуги.

rectification

внесення поправок до документа (передачі майна, орендного договору, заповіту тощо) для усунення помилки або помилок у формулюванні намірів сторін.

red tape

«червона тасьма», якою зв’язують комплекти юридичних документів у справі (попередньо також і офіційні урядові документи); у сучасній мові найчастіше цей термін вживається у переносному значенні – канцелярський формалізм, бюрократичне затягування.

redress

див. remedy

re-engagement order

наказ трудового трибуналу про відновлення на роботі працівника, якого несправедливо звільнено.

re-examination

повторне опитування свідка стороною, яка його викликала, після перехресного допиту іншою стороною.

referee

1. арбітр, якому суд передає справу для переслухання, винесення висновку та/або рішення.

2. особа, яка подає письмову рекомендацію та/або характеристику на іншу особу.

reference

1. передання до іншого суду (або арбітра) справи для переслухання, винесення висновку та/або рішення.

2. письмова рекомендація та/або характеристика.

refreshing memory

«відсвіження пам’яті», згідно з яким свідкові дозволено покликатися на попередньо підготовлені записи (або документи) під час свідчення в суді.

Regina

див. R (Regina, Rex)

register of judgments, orders and fines

судова книга записів рішень, наказів та стягнень.

registrar

1. див. Registrar of Births, Marriages and Deaths

2. див. district judge

Registrar of Births, Marriages and Deaths

«Реєстратор народжень, шлюбів та смертей».

див. також registry

registration

реєстрація (запис актів цивільного стану, інкорпорація компанії тощо).

registry

реєстратура (напр., відділ запису актів цивільного стану).

rehabilitation of offenders

реабілітація, перевиховання злочинців з метою їх реінтеграції у суспільство.

rehearing

повторне слухання справи (напр., під час подання до Суду Корони апеляції, яка оскаржує рішення мирового суду у кримінальній справі).

relation back

зворотна дія (закону, заповіту тощо).

release

1. звільнення свідка від обов’язку після завершення свідчення.

2. звільнення з-під варти.

release on licence

див. parole

relevant evidence

доказ, доречність якого випливає із факту іншого доказу (всі такі докази є допустимими).

relief

див. remedy

remand

1. наказ про повернення обвинуваченого під варту або звільнення його на поруки.

2. повернути обвинуваченого під варту або звільнити його на поруки.

remedy

правовий або судовий засіб для виконання, захисту, повернення права або прав чи для відшкодування їх порушення.

також redress, relief

remission

пом’якшення вироку позбавлення волі.

remoteness of damage

віддаленість причинного зв’язку завданих збитків, за які відповідач може бути визнаний відповідальним.

rent

орендна плата.

reparation order

наказ суду про репарацію, тобто відшкодування потерпілому збитків, (переважно у формі послуг), завданих неповнолітнім правопорушником внаслідок злочинних дій).

repeat offender

правопорушник, який вчинив повторний злочин (під час призначення покарання вважається обтяжуючою обставиною).

reporting restrictions

обмеження розголошення в засобах масової інформації. Суддя має повноваження не дозволити розголошування фактів у справі в інтересах справедливого правосуддя (напр., для захисту прав вразливих осіб, дітей тощо).

repossession

повернення майна (особливо нерухомості) у власність іпотечного позикодавця, згідно з іпотечним договором.

repugnancy

протиріччя, несумісність або непослідовність в умовах документа.

reputation

репутація, добре ім’я (особи або компанії).

rescission

скасування контракту, який може бути анульований згідно із законом.

residence order

наказ суду про встановлення місця проживання дитини та опіки над нею, здебільшого у справах про розірвання шлюбу.

residence requirement

визначення судом місця проживання правопорушника як умова покарання на громадських роботах або умовного покарання.

residuary estate (residue)

спадщина, очищена від боргів, витрат на похорони, відказувань, тощо.

residue

див. residuary estate

resisting arrest

будь-яка дія, яка згідно із Законом про кримінальне право 1967 р. перешкоджає законному арешту.

respondent

відповідач.

response pack

пакет документів (посланий судом відповідачеві цивільного позову) з необхідною інформацією та анкетами для відповіді на позов.

restitution

повернення майна законному власникові.

restrictive covenant

зобов’язання, встановлене письмовим актом (deed, див. там-то), яке обмежує права власника землі та/або нерухомості (напр., не дозволяє використовувати приміщення для комерційної діяльності).

Restrictive Trade Practices

практика обмеженої конкуренції в торгівлі (визначена Законом про конкуренцію 1998 р. та Законом про підприємництво 2002 р.); також антимонопольна конкурентна практика Європейського Союзу і Світової організації торгівлі.

retirement of jury

вихід присяжних із залу судового засідання (після закінчення слухань) для обговорення вердикту.

retirement of trustees

право довірчих власників звільнитися від обов’язків довірчої власності.

retrial

див. new trial

retrospective (retroactive) legislation

законодавство зі зворотною силою (існує презумпція, що законодавчі акти не повинні мати зворотної сили, за винятком змін щодо процесуальних питань).

revocation

скасування, анулювання, відкликання (напр., заповіту, оферти тощо).

Rex (R)

див. R (Regina, Rex)

right
right of audience

право адвокатів (баристерів і частково соліситорів) виступати в суді.

right of first refusal

право конкретної особи на першочергове здійснення бізнесових операцій з власником активів (нерухоме та/або рухоме майно, права на компанії, патенти та ліцензії тощо).

right of silence

право мовчати заарештованого або обвинуваченого в злочині.

див. також caution

right of way

право переміщення або проїзду через землю іншої особи (публічне право, сервітут або дозвіл, наданий конкретній особі).

rights of occupation

див. matrimonial home rights

riot

заворушення, об’єднання 12 осіб або більше із умисним застосуванням або погрожуванням неправомірного насильства.

robbery

застосування або погрожування насильства з метою крадіжки.

royal assent

санкція Корони (монарха або його представника) на прийнятий Парламентом законодавчий акт, після чого акт набуває чинності.

Royal Courts of Justice (RCJ)

«Королівські суди правосуддя» на вулиці Странд у Лондоні, у приміщенні яких розташовані різні суди та їх відділення: цивільні та кримінальні відділення апеляційного суду, Високий суд правосуддя (High Court of Justice, див. там-то), Адміністративний суд, управління Judge Advocate General (див. там-то) та управління Головного мирового судді (Chief Magistrate).

royal prerogative

«прерогатива монарха»; особливі права, повноваження та привілеї, якими володіє Корона згідно із звичаєвим правом.

rule against bias

див. natural justice

rule against hearsay

див. hearsay rule

rule of law

верховенство права.

Back Top
Part of the collection of resources at UkrainianLanguage.uk
© 2012 Marta Jenkala