S

sale

продаж товарів, передача землі тощо.

sanction

1. санкція, схвалення (напр. у фразі "to give sanction to", схвалювати); також дієслово to sanction – санкціонувати, схвалювати.

2. заборона, санкція, покарання (напр., у фразі "to issue sanctions against" – завдавати, вводити санкції проти...).

sanity

осудність.

див. також insanity

satisfaction

задоволення вимоги, претензії тощо.

scandalous statement

недоречна або образлива заява; згідно із Кодексом поведінки баристерів (Bar Code of Conduct) баристер не має права під час виступу в суді ставити запитання або робити заяви з наміром образити або роздратувати свідка.

schedule

1. додаток до законодавства, у якому викладено подробиці однієї (або більше) основної частини.

2. список або інвентар, додаток до документа (напр., заповіту, договору тощо).

Scots (Scottish) Law

шотландське право, окрема правова система Шотландії; суттєво відрізняється від правової системи Англії та Уельсу насамперед у сферах майнового, спадкового, сімейного, доказового та кримінального права.

Scottish Parliament

Шотландський парламент.

див. devolution

seal

печатка (із прийняттям Закону про майнове право 1989 р. документи про передачу майна не обов’язково повинні мати печатку).

search

1. офіційний пошук у земельному кадастрі з метою виявлення будь-яких обтяжень на землю (напр., сервітутів).

2. обшук (особи, приміщення).

search warrant

ордер на обшук (переважно виданий мировим суддею).

secondary evidence

вторинний доказ (напр., копія документу, на відміну від оригіналу).

secondary party

«вторинна сторона», співучасник злочину.

security

(у кримінальному праві) внесена застава як гарантія явки обвинуваченого до суду.

security of tenure

гарантія проти необґрунтованого виселення із орендованого майна.

sedition

підбурювання (усне або письмове) громадян до заколоту або повстання.

seduction

1. намовляння до статевих відносин.

2. зловмисне намовляння будь-якого члена збройних сил до порушення обов’язку вірності Короні.

seisin

безумовне право власності на землю.

select committee

комітет, призначений Парламентом (Палатою громад, Палатою лордів або спільно) для розгляду питань та звітування щодо виконуваних ними функцій.

self-defence

самооборона.

див. reasonable force

sending for trial

передача прямо до Суду Корони (без слухання у мировому суді) правопорушення, яке підлягає судовому розгляду за обвинувальним актом; регулюється Законом про злочинність та порушення порядку 1998 р. і Правилaми кримінального процесу.

Senior Counsel (SC)

(у деяких колишніх країнах британської імперії) термін відповідний до Queen’s або King’s Counsel (див. там-то).

sentence

вирок суду (включаючи наказ), яким визначається міра покарання.

sentencing

призначення суддею міри покарання.

separation

окреме (роздільне) проживання подружжя.

separation order

див. judicial separation order

sequestration

секвестр, наказ суду про накладення арешту на майно.

Serious Fraud Office (SFO)

Управління по боротьбі із серйозним обманом; засноване 1987 р.; існує під контролем Генерального аторнея (Attorney General, див. там-то).

Serious Organised Crime Agency (SOCA)

Управління по боротьбі із серйозною організованою злочинністю; засноване Законом про Управління по боротьбі із серйозною організованою злочинністю та поліцію 2005 р. з метою об’єднання в одне ціле всіх органів, які до цього боролися з організованою злочинністю (насамперед контрабандним перевезенням наркотиків, торгівлею людьми та обманом).

servant

(у трудовому праві) робітник за наймом.

service

офіційне вручення судового документа.

service law

консолідовані правові норми, які стосуються всіх видів збройних сил, згідно із Законом про збройні сили 2006 р. Закон оновлюється щороку, новий закон приймається кожних 5 років.

servient tenement

майно, обтяжене сервітутом, обмеженням прав власника тощо.

session

засідання, сесія суду; використовується переважно у фразі “the court is in session” – «суд засідає».

setting aside

наказ суду, який анулює чи відміняє інший судовий наказ або інше судове рішення.

settlement

передача власності за заповітом, формальним актом; рідше згідно із законом.

settlement of action

(у цивільному провадженні) врегулювання позову домовленістю сторін.

sex discrimination

дискримінація за ознакою статі.

sexual assault

непристойні доторкання до статевих органів або статевим органом без згоди потерпілого або потерпілої.

sexual offence

статевий злочин.

sheriff

шериф, головний представник Корони у будь-якому графстві (county).

shoplifting

(розм.) магазинна крадіжка; переслідується за Законами про крадіжку 1968 р. та 1978 р.

short cause list

список коротких справ (передбачувана тривалість слухань до 4 годин).

signature by mark

див. x, signature by

silk

див. Queen’s Counsel

simple trust

див. bare trust

sittings

чотири сесії року права: «Святомихайлівська» (Michaelmas), «Святогіларіївська» (Hilary), «Великодня» (Easter), «Святотроїцька» (Trinity).

skeleton argument

документ, у якому узагальнено викладено аргументацію сторони у справі.

slander

нефіксований наклеп (напр., усний або жестами).

див. також libel

slavery

невільництво; незаконне захоплення або тримання в неволі.

slip rule

правило, що уможливлює виправлення помилок або пропусків, зроблених у судових наказах або рішеннях.

small claims track

(у цивільному праві) спеціальна процедура (у суді графства) врегулювання позовних вимог на незначні суми (до £5000).

smuggling

контрабандне провезення, перемитництво.

sodomy

див. buggery

soliciting

1. намагання проститутки нав’язувати свої послуги у громадських місцях.

2. наполегливе приставання в громадських місцях з метою проституції.

solicitor

соліситор; адвокат, який надає поради клієнтові, ангажує баристера (за необхідності), наглядає за провадженням справи; соліситори мають право виступати в судах нижчої інстанції, і переважно також мають права нотаріусів (з обмеженнями).

попередньо attorney-at-law; див. також commissioner for oaths

Solicitor General

Генеральний соліситор, заступник Генерального аторнея (Attorney General, див. там-то); переважно баристер-практик, призначений з-поміж депутатів правлячої партії.

sovereign

1. суверен, монарх, король або королева.

2. «Корона» (Crown), у якій розміщена найвища влада Сполученого Королівства.

sovereignty

суверенітет.

sovereignty of Parliament

суверенітет Парламенту, конституційний принцип його необмеженої законодавчої компетенції.

special constables (Specials)

«спеціальні констеблі»; співробітники поліції, які несуть службу у вільний від основної роботи час на неоплачуваних засадах, працюючи разом з регулярними співробітниками поліції; мають ті ж права щодо забезпечення правопорядку.

special measures

заходи для захисту та збереження анонімності свідка у справі.

special verdict

1. «спеціальний вердикт», визнання підсудного невинним через неосудність.

2. прийняття присяжними рішення щодо факту, без винесення вироку на предмет вини або відповідальності.

Speech from the Throne

див. Queen's Speech

speeding

перевищення водієм дозволеної швидкості (карається згідно із Законом про дорожню безпеку 2006 р.).

spent conviction

погашена судимість.

split trial

слухання (переважно у Високому суді), під час якого поокремо розглядаються питання відповідальності та вирішення спору.

spouse

законно одружений член подружжя; з 2005 р. також член цивільного партнерства (civil partnership, див. там-то).

stalking

наполегливо загрозлива поведінка однієї особи стосовно іншої (напр., повторне та наполегливе вистежування).

statement of truth

заява про правдивість фактів (напр., у письмовому свідченні).

statute

закон, законодавчий акт Парламенту.

Statute Book

звід чинних законів.

statute law

статутне право, викладене в законодавчих актах, на відміну від прецедентного права "case law", та звичаєвого права "common law".

statutory

заснований на законі, законодавчий, статутний.

statutory declaration

урочиста заява у присутності уповноваженого із приведення до присяги (commissioner for oaths, див. там-то).

statutory instrument

будь-який підзаконний нормативний акт, якого стосується Закон про акти делегованого законодавства 1946 р.

stay of execution

відкладення або тимчасове призупинення виконання судового рішення або вироку.

stay of proceedings

судовий наказ щодо призупинення цивільного провадження.

stipendiary magistrate

див. district judge (magistrates' courts)

street offence

«вуличне правопорушення»; будь-яке правопорушення, пов’язане з громадськими місцями.

strict liability

об’єктивна (абсолютна) відповідальність, яка не потребує доказу «винної волі» (mens rea, див. там-то).

також absolute liability

sub judice rule

правило, згідно з яким суд обмежує коментування та/або розголошення (напр., у ЗМІ) інформації щодо провадження у справі для запобігання упередженому розгляду або впливу на присяжних.

subordinate legislation

див. delegated legislation

subpoena

зараз witness summons (див. там-то).

substantive law

матеріальне право (стосується прав, обов’язків, відповідальності тощо).

success fee (contingency fee)

додатковий гонорар адвокатові за виграш справи за умови conditional fee agreement (див. там-то).

succession

законодавство та процедура передачі майна за заповітом або у разі відсутності заповіту.

suit

позов, судова справа, претензія.

summary offence

правопорушення, яке підлягає судовому розгляду в сумарному порядку (в мировому суді, не за обвинувальним актом).

summary trial

розгляд справи мировими суддями, без участі присяжних.

summing up

заключне звернення судді, у якому підсумовано основні факти справи та відповідні питання права.

summons

виклик до суду.

suppression of documents

нечесне приховування, знищення або псування будь-якого цінного документу, цінних паперів, заповіту тощо.

suppression order

див. gag (gagging) order

surety

1. гарантія (у формі застави) явки обвинуваченого до суду.

2. поручитель, гарант застави, переважно у фразі "to stand surety" – гарантувати, бути поручителем.

suspended sentence

умовне покарання.

Back Top
Part of the collection of resources at UkrainianLanguage.uk
© 2012 Marta Jenkala