T

Tables A-F

взірці статутів та правил, які компанії, акціонерні товариства зобов’язані використовувати під час реєстрації.

tacit

1. припущений але не висловлений.

2. мовчазний.

tacit law

право, яке набуває чинності за згодою всіх громадян, без будь-якого законодавчого закріплення.

tail

див. entailed interest

tailzie

(Шотландія) див. fee tail

tainted acquittal

виправдувальний вердикт, винесений з огляду на незаконний вплив на свідків та/або присяжних.

talaq

позасудове розірвання ісламського шлюбу; не визнається у Сполученому Королівстві за умови зареєстрованого цивільного шлюбу у тій же країні.

tampering with the jury

1. втручання в роботу присяжних.

2. спроба вплинути на присяжних або їх підкупити.

також jury interference

tangible property

матеріальне майно (напр., речі та земельна власність).

tariff

(розмовний термін) мінімальний термін позбавлення волі засудженого на довічне ув’язнення (попередньо термін визначав Міністр внутрішніх справ, зараз – суди).

tax avoidance

законна домовленість або планування справ особою з метою зменшення обсягу оподаткування.

tax evasion

незаконне ухилення від оподаткування або зменшення розміру податків.

taxing statute

акт Парламенту про стягнення оподаткування.

temporary injunction

тимчасова судова заборона.

tenancy

1. володіння нерухомістю.

2. оренда приміщення.

3. строк оренди.

див. також lease

tenancy at sufferance

володіння приміщенням після закінчення строку договору без явно вираженої згоди орендодавця.

tenancy at will

володіння нерухомістю, право на яке може бути у будь-який час припинене орендодавцем або орендарем.

tenancy for years

строкова оренда.

tenancy from year to year

оренда з щорічною пролонгацією.

tenant

орендар.

tender

1. тендер, тендерна пропозиція.

2. пропозиція постачання або закупівлі товарів або послуг.

3. пропозиція виконання (дії, угоди), на яку потрібно згоду іншої сторони.

tenure

термін, який визначає характер майново-правового інтересу на землю, тобто freehold (див. там-то) або leasehold (див. там-то).

term

1. (попередньо) один із чотирьох річних періодів засідання судів; зараз «рік права» поділено на сесії (sittings, див. там-то) та канікули (vacations, див. там-то).

2. строк орендного права на землю.

term of years absolute

володіння на правах оренди нерухомим майном протягом визначеного мінімального терміну.

terms

умови договору, контракту, угоди тощо.

territorial limits

географічні межі чинності акту Парламенту (у Сполученому Королівстві включає територіальне море до 12 морських миль).

terrorism

тероризм; погрози або насильство з політичними, релігійними або ідеологічними намірами, кваліфіковані як такі за Законом про запобігання терористичним діям 2005 р. та Законами про тероризм 2000, 2006 рр.

test case

«пробна» справа, функція якої є випробувати норму права та встановити прецедент для майбутніх аналогічних справ.

testament

заповіт, який формально пов'язаний лише з особистою власністю спадкодавця і не стосується його землі.

testamentary capacity

заповідальні право- та дієздатність.

testamentary trust

довірча власність за заповітом.

testate

(про померлого) який залишив чинний заповіт.

testator

спадкодавець.

також testatrix (жіночий рід)

testify

1. свідчити, давати свідчення.

2. виступати як свідок.

testimonial evidence

див. testimony

testimony

свідчення (у суді під присягою або з урочистою заявою замість присяги чи в афідавіті).

також testimonial evidence

textbooks

юридичні підручники, на які може покликатися суд для тлумачення питань права; раніше зазвичай використовувалися підручники лише померлих авторів, проте чинна практика передбачає покликання на підручники сучасних авторів.

theft

1. крадіжка (злочин).

2. викрадення (дія).

third-party proceedings

залучення відповідачем третьої сторони у справі.

third-party insurance

страхування третьої сторони (особи, яка не є ні страхувальником, ні застрахованим).

threatening behaviour

загрозлива поведінка або словесні погрози, правопорушення, яке карається позбавленням волі до 6 місяців та/або штрафом, за Законом про громадський правопорядок 1986 р.

three certainties

три незаперечні обставини – намір, предмет (власність), об’єкт (вигодоотримувач або вигодоотримувачі) – як необхідні атрибути встановлення довірчої власності.

time immemorial

«незапам’ятні часи»; часи, яких не сягає юридична пам’ять (в Англії Вестмінстерським статутом 1275 р. встановлено 1189 рік як дату, з якої починається юридична пам’ять).

див. також legal memory

title

1. право на власність.

2. найменування закону.

3. найменування судової справи.

title deeds

документи, що засвідчують правовий титул на землю та умови власності.

tort

делікт, цивільне правопорушення; не включає порушення угоди (breach of contract, див. там-то).

tortfeasor

правопорушник; особа, яка вчинила делікт.

tortious

деліктний.

torts, law of

деліктне право.

torture

катування; умисно заподіяне державними чиновниками (або іншими особами за згодою державних чиновників) фізичне або моральне страждання особі у будь-якій країні світу; за Законом про кримінальне правосуддя 1988 р. карається строком позбавлення волі аж до довічного ув’язнення (також увійшло в британське законодавство внаслідок прийняття Закону про права людини 1998 р.).

trademark

товарний знак.

trainee solicitor

див. articled clerk

transfer

1. передача правового титулу на зареєстровану земельну власність.

2. трансферт (акцій).

transferred malice

«перенесений умисел»; вчинення проти особи злочину, попередньо спрямованого проти іншої особи.

transnational law

транснаціональне право.

traverse

(у цивільному праві) заперечення фактів, викладених у позовній заяві.

treachery

зрада; поведінка, яка сприяє ворогові (зараз не існує такого конкретного злочину), переслідується за Законами про державну таємницю 1911-1989 рр.

treason

зрада монарха та/або держави (раніше за цей злочин присуджували до смертної кари, зараз – до довічного позбавлення волі).

treasure trove

(попередньо) знайдені коштовності (золоті та срібні речі), заховані власником, який пропав безвісти. За Законом про скарб 1996 р., такою коштовністю може бути будь-яка річ, яка має більше ніж 300 років і більше ніж 5% дорогоцінного металу. Скарб стає власністю Корони (особі, яка знайшла скарб, виплачується компенсація).

treaty

міжнародний договір, міжнародна угода; право укладати угоду належить монархові, за порадою уряду; набуває чинності після ухвалення парламентом.

також pact

trespass

злочинне пряме посягання на особу або порушення її володіння землею чи товарами.

див. також trespass to land

trespass to land

поява на земельній ділянці без дозволу власника.

trial

1. судовий розгляд кримінальної або цивільної справи.

2. судове слухання.

trial at bar

(попередньо) судовий процес за обвинувальним актом за участю трьох або більше суддів Королівської лави та суду присяжних; скасовано Законом про суди 1971 р.

trial bundle

1. підшивка документів у справі.

2. документи у справі.

trial by jury

суд присяжних.

trial contents

документи та заяви, які стосуються судової справи і прикріплені до підшивки.

trial on indictment

судовий розгляд за обвинувальним актом судом присяжних у суді Корони.

див. також indictment, indictable offence

tribunal

1. трибунал.

2. арбітражний суд (напр., для розгляду адміністративних, трудових, сімейних справ).

3. суд спеціальної юрисдикції.

trier of fact

особа (або особи), яка приймає рішення щодо факту під час судового слухання; у суді присяжних – це присяжні, за відсутності присяжних – суддя (мировий тощо).

trust

1. довірча власність.

2. управління майном на засадах довірчої власності.

див. також three certainties

trust deed

акт заснування довірчої власності, із зазначеними умовами заснування.

trust power

право (за дорученням) здійснювати операції довірчого характеру.

також power in the nature of a trust

trustee

особа, яка розпоряджається майном на засадах довірчої власності.

turbary

право видобування торфу на чужій ділянці.

turning King's evidence

див. Queen’s evidence, to turn

turning Queen’s evidence

див. Queen’s evidence, to turn

two-counsel rule

правило етикету баристерів, за яким старший баристер (Queen’s Counsel, див. там-то) мав помічника, молодшого баристера, під час виступів у суді; зараз практикується лише у справах, важливість яких вимагає участі двох або більше баристерів.

Back Top
Part of the collection of resources at UkrainianLanguage.uk
© 2012 Marta Jenkala