U

ulterior intent

умисел (елемент злочину), який тягне за собою наслідки, що поглиблюють первинний злочин.

ultra vires

«поза межами повноважень»; перевищуючи повноваження.

umpire

арбітр, який вирішує спір, коли два арбітри не можуть дійти згоди; суперарбітр.

unanimous verdict

одностайний вирок, одностайне рішення.

unascertained goods

неконкретизований товар; такий, що конкретно не зазначений у договорі купівлі-продажу.

unconscionable bargain

договір, який включає вкрай несправедливі або недобросовісні умови.

undefended cause

1. (у цивільному провадженні) судовий процес без участі захисника.

2. розірвання шлюбу, яке не оскаржує відповідач.

under oath

під присягою.

undertaking

1. обіцянка, яка створює зобов’язання.

2. підприємство (напр., компанія, партнерство тощо).

undischarged bankrupt

банкрут, платоспроможність якого не відновлено.

undue influence

використання впливу для отримання переваги чи вигоди (напр., під час укладання договору чи заповіту).

unencumbered property

необтяжене майно.

unenforceable contract

чинний договір (контракт), умови якого не можуть бути виконані в позовному порядку, оскільки сам документ не підтверджений доказами (письмово або іншими формами).

unfair consumer practices

недобросовісна практика стосовно споживача.

див. також consumer protection

unfair contract terms

несправедливі умови контракту; йдеться про недобросовісну практику стосовно споживача (Закон про недобросовісні умови контракту 1977 р.).

див. consumer protection

unfair dismissal

несправедливе звільнення з роботи (за рішенням трудового трибуналу, згідно із Законом про трудові права 1996 р.).

unfavourable witness

свідок, який дає несприятливі для сторони, яка його викликала, свідчення, але водночас сам не є упередженим до тієї ж сторони.

див. також hostile witness

unfit to plead

процесуально недієздатний.

unilateral contract

односторонній договір (контракт), за яким одна сторона бере на себе обов'язок перед іншою стороною вчинити певні дії або утриматися від них, якщо інша сторона також візьме на себе такий обов’язок (проте остання не бере на себе такого обов’язку).

unilateral discharge

одностороннє припинення зобов’язань за договором, коли одна сторона отримує звільнення від зобов’язання через відкуп (після виконання зобов’язань другою стороною).

unilateral mistake

помилка однієї зі сторін (напр., в укладенні угоди).

unity of seisin

власність на дві ділянки землі, які належать одній особі; у такому разі скасовується обтяження сервітутами чи іншими правами однієї ділянки на користь іншої.

unlawful assembly

«незаконне зібрання».

див. violent disorder

unlawful sexual intercourse

незаконні статеві стосунки (включно з особою віком до 16 років та психічно неповноцінними).

unlawful trust

див. void trust

unlawful wounding

незаконне поранення (у т. ч. й умисне), не виправдане потребою самозахисту, повноваженням правоохоронних органів здійснювати арешт тощо.

unless order

«наказ ‘якщо не’»; судове доручення стороні в справі щодо виконання вказівок, зазначених у дорученні, із зазначенням наслідків невиконання їх протягом визначеного терміну.

unlimited liability company

вид компанії, члени якої несуть необмежену відповідальність.

unliquidated claim

див. unspecified claim

unopposed proceedings

судове провадження без участі відповідача (або відповідачів).

unreasonable behaviour

(у позові про розлучення) необґрунтована поведінка відповідача, яка може стати доказом безповоротного розпаду шлюбу.

unregistered land

(попередньо) власність на землю, незареєстровану в Королівському земельному кадастрі; на практиці зараз обов'язковою вимогою є реєстрація права власності на землю.

unsafe conviction

вирок, який підлягає оскарженню (апеляції).

unsecured creditor

кредитор, що не отримав гарантії (у вигляді застави, іпотеки).

unspecified claim

вимога про відшкодування збитків, суму якої встановлює суд.

раніше unliquidated claim

unsworn evidence

свідчення у кримінальному процесі, яке дає дитина віком до 14 років; за Законом про правосуддя стосовно неповнолітніх та свідчення у кримінальних справах 1999 р. таке свідчення не може бути зроблене під присягою.

unsworn statement

(попередньо) заява обвинуваченого, зроблена не під присягою (скасована Законом про кримінальне правосуддя 1982 р.).

unwritten law

неписане (або звичаєве) право.

uplift

піднята сума збитків та витрат (на додаток до базової оплати), яку адвокат-соліситор має право вимагати, взявши на себе ризик договору conditional fee agreement (див. там-то).

upper chamber

див. upper house

upper house

верхня палата (парламенту).

також upper chamber

usage

звичайна або усталена практика (може впливати на нечітко виражені умови, які випливають із договору).

usher

судовий розпорядник.

usual covenants

звичайні умови, які чітко зазначені в договорі про оренду або випливають з нього, включно з правом володіти та користуватися орендованою землею без втручання орендодавця, обов’язком орендаря платити орендну плату тощо.

Utter Bar

див. Outer Bar

Back Top
Part of the collection of resources at UkrainianLanguage.uk
© 2012 Marta Jenkala