V

vacant possession

виключне використання землі, на яке покупець матиме право після остаточного укладення угоди, якщо тільки він не домовиться купити землю на інших умовах володіння.

vacant succession

спадщина, на яку немає претендентів (спадкоємці невідомі або всі відомі спадкоємці відмовилися прийняти її).

vacations

періоди в році, коли суди не засідають.

vagrant

особа, яка, згідно із Законом про бродяжництво із 1824 р., кваліфікується як «нероба чи порушник громадського порядку», «пройдисвіт чи бродягя» або «невиправний пройдисвіт»; включає нелегальних мандрівних торговців, проституток, які ведуть себе непристойно в публічних місцях, осіб, які незаконно збирають кошти на доброчинні цілі, та бродяг.

valuable consideration

зустрічне задоволення, яке має матеріальну вартість.

також value

value

див. valuable consideration

variance

розбіжність між заявою у змагальних паперах і підтверджувальним свідченням під час судового слухання.

variation of trust

відхилення від установчих умов довірчої власності.

vendor

продавець (особливо земельної ділянки або нерухомості).

verdict

1. вердикт, рішення присяжних.

2. рішення коронерського суду.

versus (v.)

проти; застосовується при зазначенні сторін у процесі: справу порушено (ім’я позивача) проти (ім’я відповідача).

vest

1. наділяти (когось) законними правами.

2. наділяти законним правом власності на землю.

vested in interest

чинне право на майбутнє володіння майном.

vested in possession

право на негайне володіння майном.

vested rights

законні, безумовні права; в англійському праві існує презумпція, що Парламент не має наміру втручатися у зміну таких прав; в крайньому випадку обов'язково має бути сплачена компенсація.

vexatious litigant

сторона у судовій справі, яка неодноразово подає необґрунтовані позови з метою допекти відповідачеві.

vexatious proceedings

необґрунтований позов, поданий з метою допекти відповідачеві.

vicarious liability

похідна відповідальність, яка випливає із юридичних відносин.

також vicarious responsibility

vicarious performance

виконання зобов’язань контракту іншою особою, напр. підрядником (вважається достатнім, якщо в контракті не передбачено виконання зобов’язань самою стороною, яка укладає контракт).

vicarious responsibility

див. vicarious liability

Vice Chancellor (VC)

суддя, який є віце-президентом канцлерського відділення Високого суду правосуддя, що розглядає справи щодо власності, управління та розпорядження майном, а також деякі питання інтелектуальної власності.

video evidence

свідчення, подані судові з використанням відеозапису або прямого відеозв’язку.

view

огляд суддею та/або судом присяжних будь-якого місця або об'єкту, що не можуть бути безпосередньо засвідчені в залі судових засідань, але мають пряме відношення до справи; огляд є частиною доказів у справі, і тому зазвичай здійснюється у присутності сторін (цивільні справи) або обвинуваченого (кримінальні справи).

vindictive damages

див. exemplary damages

violent disorder

правопорушення з проявами жорстокості чи насильства (або загроз таких), здійснюване одночасно трьома (або більше) особами; заміняє попереднє правопорушення відповідно до звичаєвого (загального) права unlawful assembly.

violent profits

(Шотландія) доходи, одержані від нерухомого майна за час протиправного володіння ним.

visitor

інспектор, який здійснює контроль за установою і розслідує будь-які недотримання внутрішніх правил (напр., у пенітенціарних закладах).

void

1. (прикметник) який не має юридичної сили, нечинний, недійсний.

2. (дієслово) скасовувати, позбавляти юридичної сили, робити нечинним, недійсним (також avoid).

void trust

довірча власність, установчі положення якої не можуть бути виконані, оскільки суперечать меті законодавства.

також unlawful trust

voidable

такий, що може бути скасованим, оскарженим або запереченим.

voidable contract

контракт, який може бути скасованим, оскарженим або запереченим (напр., у разі виявлення недостовірної чи неправильної інформації після його укладання тощо).

voidable trust

довірча власність, яка може бути скасованою, оскарженою або запереченою (напр., у разі встановлення її із застосуванням обману, примусу тощо).

voluntary arbitration

арбітраж за взаємною згодою сторін.

voluntary bankruptcy

порушення справи про банкрутство боржником, згідно із його власною заявою.

voluntary confession

див. confession

voluntary conveyance

див. voluntary disposition

voluntary disposition

передача власності на землю без зустрічного задоволення, яке має матеріальну вартість.

також voluntary conveyance

voluntary liquidation

процедура ліквідації компанії, зініційована спеціальною або надзвичайною постановою її членів.

також voluntary winding-up

voluntary winding-up

див. voluntary liquidation

voluntary settlement

передача, відказування майна або іншого роду розпорядження майном без зустрічного задоволення, яке має матеріальну вартість.

voluntary waste

умисне псування майна власником або орендарем.

Back Top
Part of the collection of resources at UkrainianLanguage.uk
© 2012 Marta Jenkala